10:05 | 05/07/2011

Đưa hàng Việt vào công trình Việt: Chủ động từ công tác đấu thầu

Ưu tiên VLXD nội địa bảo đảm chất lượng

Thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hoá sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án vốn ngân sách nhà nước, các bộ, ngành đã tích cực chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc chỉ thị trên.

Cụ thể, Bộ Xây dựng có Chỉ thị 02/CT-BXD ngày 28/6/2010 về thực hiện các giải pháp thúc đẩy SXKD, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu các sản phẩm VLXD trong nước đã sản xuất. Theo đó tại các công trình, dự án do các DN thuộc Bộ làm chủ đầu tư: Ưu tiên sử dụng các sản phẩm VLXD trong nước. Tại các DN liên doanh với nước ngoài: Cần chỉ đạo người đại diện vốn nhà nước chủ động và đôn đốc thực hiện nghĩa vụ xuất khẩu theo cam kết được quy định trong giấy phép đầu tư. Bộ chỉ đạo Vụ VLXD chủ trì hướng dẫn các đơn vị, DN xác định danh mục sản phẩm trong nước và liên tục cập nhật, bổ sung danh mục này.

Bộ Công Thương xây dựng và ban hành Quyết định số 2840/QĐ-BCT ngày 28/5/2010 về Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu sản xuất trong nước với tổng cộng 95 sản phẩm, nhóm sản phẩm đồng thời cập nhật bổ sung liên tục mặt hàng mới. Ngoài ra, bộ này còn ban hành Chỉ thị số 21/CT-BCT ngày 21/6/2010 về thực hiện các biện pháp tăng cường sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được trong công tác đấu thầu tại đơn vị thuộc Bộ và Tập đoàn, TCty, Cty thuộc ngành Công Thương. Đến ngày 13/6, có 1.371 DN trên địa bàn cả nước đang sản xuất sản phẩm theo danh mục. Hiện nay, Bộ liên tục cập nhật, bổ sung danh sách DN và mặt hàng trong nước sản xuất được, công khai thông tin để DN, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng.

Chủ động từ công tác đấu thầu

Theo các báo cáo tổng hợp, các tập đoàn, TCty, Cty đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc CT494 và các văn bản hướng dẫn của các bộ, tiến hành rà soát các dự án đầu tư có mua sắm và nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu ngay từ công tác đấu thầu. Nhiều dự án đầu tư đã sử dụng thiết bị sản xuất trong nước như: Nhiệt điện Vũng Áng 1, phần lớn công tác gia công cơ khí, cung cấp cấu kiện, thiết bị, kết cấu kim loại của gói thầu EPC đều do nhà thầu/nhà cung cấp trong nước thực hiện và phần lớn các hàng hoá này có nguồn gốc trong nước với tổng trị giá 79,47 triệu USD.

Dự án xây dựng các khu nhà điều hành và nhà công vụ, trung tâm lưu trữ tài liệu của các dự án Khí - điện - đạm Cà Mau, Lọc hoá dầu Nghi Sơn… đều sử dụng các loại VLXD và các thiết bị điện, điện tử, thiết bị nội thất sản xuất trong nước.

Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam cũng cho biết, trong các gói thầu do tập đoàn làm chủ đầu tư đều ưu tiên lựa chọn sử dụng các thiết bị do đơn vị thuộc tập đoàn sản xuất được, còn những thiết bị trong nước chưa sản xuất được thì ưu tiên đối với các DN trong nước. Tập đoàn cũng chủ động xây dựng và khuyến khích các Cty cơ khí đầu tư sản xuất một số mặt hàng máy móc thiết bị thay thế hàng nhập khẩu như: Bộ máng cào các kiểu SKAT-80, SGB420/22, tầu điện ác quy phòng nổ 12 tấn, goòng vi lò…

TCty Máy và Thiết bị công nghiệp đã chủ động liên doanh với các đối tác nước ngoài để cung cấp thiết bị đồng bộ cho các dự án trên nguyên tắc đối tác nước ngoài cung cấp thiết kế và công nghệ cho Cty để đơn vị có thể chế tạo tại Việt Nam. Thực hiện liên doanh với các đối tác có khả năng để tham gia đấu thầu cung cấp thiết bị cơ khí thuỷ công cho công trình thuỷ điện Sơn La, Bản Chát, A Vương…

Trong tình hình các DN sản xuất VLXD đang khó khăn nhất là về nguồn vốn cho vay bị thắt chặt, BĐS trầm lắng khiến thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, việc chủ động đưa hàng hoá Việt vào các công trình dự án vốn ngân sách là giải pháp giải quyết nhiều vấn đề nóng cho kinh tế - xã hội như: Thúc đẩy sản xuất VLXD, thiết bị, máy móc trong nước, chủ động trong cung ứng thi công, hạn chế nhập siêu…


Ninh Toàn (baoxaydung.com.vn)

Tags: ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  

Các bài đã đăng: