18:25 | 14/09/2018

Vì sao nợ của xi măng Hạ Long giảm 1.440 tỷ đồng?

(Xây dựng) – Xi măng (XM) Hạ Long gánh trên vai 7.989 tỷ đồng nợ phải trả và lỗ lũy kế là 3.640 tỷ đồng; Nợ phải trả của XM Sông Thao là 1.076 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 436 tỷ đồng; Bộ Tài chính phải trả nợ thay 52,2 triệu USD vay nước ngoài cho XM Hạ Long trong 7 kỳ; Trả nợ thay cho XM Sông Thao 3 kỳ với tổng giá trị là 1,92 triệu EUR và 2,92 triệu USD… Đó là những thống kê sơ bộ về bức tranh tài chính của XM Hạ Long và Sông Thao trước khi chuyển về VICEM.

Kinh doanh thua lỗ nhiều năm liên tiếp, mất cân đối tài chính nghiêm trọng, nợ phải trả lớn, dòng tiền thu về không đủ trả nợ đã đẩy XM Hạ Long và XM Sông Thao đến bờ vực phá sản. Nếu không được tái cơ cấu, “gánh nặng” XM Hạ Long, XM Sông Thao không biết sẽ đi về đâu?.

Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng, VICEM đã tiếp nhận XM Hạ Long từ Tổng Cty Sông Đà (tháng 3/2016) và tiếp nhận XM Sông Thao từ Tổng Cty HUD (tháng 6/2017).

Ngay sau khi tiếp nhận XM Hạ Long và XM Sông Thao, VICEM thực hiện tái cơ cấu toàn diện cho XM Hạ Long và XM Sông Thao, trong đó tập trung vào các lĩnh vực chính bao gồm: Tài chính; Sản xuất; Vật tư chuỗi cung ứng; Tiêu thụ; Tổ chức; Hệ thống quản trị doanh nghiệp với các mục tiêu chính là hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả, doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền tăng; Doanh nghiệp tự cân đối dòng tiền để trả nợ, đặc biệt là các khoản nợ nước ngoài, nợ quỹ tích lũy Bộ Tài chính, góp phần giảm nợ công, đồng thời tập trung tái cơ cấu doanh nghiệp từ nội tại của từng doanh nghiệp.

Đến nay, sau hơn 2 năm tiếp nhận XM Hạ Long và hơn 1 năm tiếp quản XM Sông Thao, tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của hai đơn vị đã tốt lên rất nhiều.

Đặc biệt sau khi được VICEM tái cơ cấu, bổ sung vốn điều lệ (VICEM đã thực hiện tăng vốn điều lệ 02 đợt cho XM Hạ Long với tổng số tiền là 960 tỷ đồng), hoạt động sản xuất kinh doanh của XM Hạ Long đã khá hơn: Dòng tiền thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của XM Hạ Long tăng từ 200 - 300 tỷ đồng mỗi năm so với thời điểm trước khi VICEM tiếp nhận; XM Hạ Long đã lần đầu tiên tự cân đối để trả nợ gốc và lãi các khoản vay nước ngoài là 853 tỷ đồng (43,06 triệu EUR và 3,06 triệu USD) và trả nợ Quỹ tích lũy là 782 tỷ đồng (29,17 triệu EUR). Nợ phải trả của XM Hạ Long đến nay là 6.549 tỷ đồng, giảm 1.440 tỷ đồng so với thời điểm trước khi VICEM tiếp nhận.

Mặc dù XM Hạ Long đang nhiều khó khăn do lỗ lũy kế quá lớn nhưng sau khi tái cơ cấu, XM Hạ Long là một trong những doanh nghiệp có hiệu quả hoạt động tốt của VICEM, tỷ suất hoạt động Ebitda/Doanh thu thuần đạt mức cao từ 27% trở lên, cụ thể: Năm 2016, lợi nhuận trước thuế là 148,12 tỷ đồng; Năm 2017, lợi nhuận trước thuế là lỗ 199,5 tỷ đồng do doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá cuối kỳ là 312,15 tỷ đồng (nếu loại trừ ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá cuối kỳ thì lợi nhuận của XM Hạ Long là 112,65 tỷ đồng); Dự kiến, năm 2018 lợi nhuận trước thuế của Cty đạt 130 tỷ đồng (chưa tính chênh lệch tỷ giá cuối kỳ).

Tình hình “sức khỏe” của XM Sông Thao cũng khá lên nhiều sau khi VICEM tiếp nhận, tái cơ cấu, hoạt động sản xuất kinh doanh. Lợi nhuận trước thuế của XM Sông Thao trong năm 2017 là 0,56 tỷ đồng; dự kiến năm 2018, lợi nhuận trước thuế của XM Sông Thao là 30 tỷ đồng. Dòng tiền thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của XM Sông Thao tăng khoảng 50 tỷ đồng mỗi năm.

Mặc dù VICEM không thực hiện tăng vốn điều lệ cho XM Sông Thao nhưng XM Sông Thao đã tự cân đối để trả nợ, đặc biệt là các khoản nợ Quỹ tích lũy Bộ Tài chính. Cụ thể XM Sông Thao đã trả nợ Quỹ tích lũy Bộ Tài chính đến nay là 96,8 tỷ đồng (1,92 triệu EUR và 1,94 triệu USD). Dự kiến XM Sông Thao sẽ trả nợ hết số nợ còn là 22,4 tỷ (0,975 triệu USD) cho Quỹ tích lũy Bộ Tài chính trong năm 2018.

Huyền Vũ

Các bài đã đăng: