15:17 | 14/09/2017

Viglacera: Lợi nhuận tháng 8 tăng trưởng vượt kế hoạch

(Xây dựng) - Lợi nhuận tháng 8/2017 của Viglacera tiếp tục tăng trưởng vượt mức kế hoạch 7,3% là điểm nhấn trong cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động SXKD tháng 8 và đề ra kế hoạch tháng 9/2017 vừa được tổ chức tại trụ sở TCty. Theo đó, lợi nhuận tháng 8 toàn TCty đạt 107,3% KH tháng, lũy kế 8 tháng đầu năm lợi nhuận đạt 78,7% KH năm. Trong đó vai trò của Cty Mẹ tiếp tục nổi bật với lợi nhuận tháng 8 đạt 121,8% so với kế hoạch, lợi nhuận lũy kế 8 tháng chiếm 65% lợi nhuận toàn TCty,đạt 89% kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông giao, tăng lãi 187,6 tỷ đồng so với thực hiện cùng kỳ 2016.

Doanh thu tháng 8 toàn TCty đạt gần 100% KH tháng, lũy kế 8 tháng đạt 10.386 tỷ đồng đạt 63% KH năm và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó Cty mẹ, tháng 8 đạt 480 tỷ đồng, đạt 103% KH tháng; lũy kế 8 tháng đạt 3.258 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch năm, tăng 19% so với thực hiện cùng kỳ 2016. Cty Kính nổi Viglacera và Ban Bất động sản là những đơn vị đóng góp phần lớn vào kết quả lợi nhuận tháng 8 của Cty mẹ và TCty - CTCP, các đơn vị còn lại cơ bản hoàn thành kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Tổng giám đốc Viglacera Nguyễn Anh Tuấn tiếp tục đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CBCNV toàn TCty trong tháng 8/2017 nói riêng và 8 tháng đầu năm nói chung, biểu dương các đơn vị đã có đóng góp lớn vào kết quả chung của TCty trong tháng 8/2017 là Cty Kính nổi Viglacera, các đơn vị thuộc Ban Bất động sản…

Các chỉ tiêu chính trong nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận tháng 8 đều cơ bản đạt và vượt kế hoạch là kết quả từ việc chỉ đạo sát sao và quyết liệt, có hiệu quả của lãnh đạo TCty. Các số liệu so sánh từ hoạt động của Cty Mẹ và các Cty con, Cty liên kết cho thấy rõ sự chỉ đạo có hiệu quả của Ban lãnh đạo cùng vai trò dẫn dắt của Cty Mẹ, gắn liền với chương trình, chiến lược hành động đúng đắn của TCty. Trong tháng 9/2017, Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị tập trung vào các chương trình tái cơ cấu, ESOP, thực hiện đúng lộ trình giảm tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước theo Quyết định số 1232 ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng giám đốc cũng chỉ đạo, thời gian tới, công tác quản trị sẽ được các cổ đông đặc biệt quan tâm do đó các đơn vị có hoạt động chưa hiệu quả cần tập trung và quyết liệt hơn nữa để đưa hoạt động của đơn vị mình đạt và vượt các mục tiêu kế hoạch được giao.

Kết quả SXKD tháng 8 toàn TCty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chính, đây tháng thứ 8 liên tiếp TCty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi kế hoạch. Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của tháng 9, quý III/2017 và các nhiệm vụ trọng tâm còn lại, để có những biện pháp đồng bộ, cụ thể và kịp thời trong công tác điều hành SXKD của các đơn vị, các Phòng, Ban, đơn vị cần tiếp tục tổ chức đánh giá, phân tích các kết quả thực hiện 8 tháng đầu năm, khắc phục tối đa những tồn tại, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

PV

Các bài đã đăng: