22:14 | 23/03/2019

Vĩnh Phúc: Dành hơn 7.300 tỷ đồng cho đầu tư công trong năm 2019

(Xây dựng) – Những năm qua, Vĩnh Phúc đã tăng cường thực hiện Luật Đầu tư công, khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, giảm thiểu thất thoát, tránh lãng phí góp phần nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.


Nguồn vốn đầu tư được bố trí cho các dự án trọng điểm.

Trong năm 2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến khả năng cân đối nguồn vốn kế hoạch đầu tư công là 7.344 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu đề nghị bố trí 325 tỷ đồng; vốn vay ưu đãi nước ngoài 1.019 tỷ đồng; chương trình mục tiêu quốc gia đề nghị vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 200 tỷ đồng; vốn cân đối ngân sách địa phương 5.300 tỷ đồng, vốn đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư dự kiến 300 tỷ đồng.

Trong đó, hệ thống giao thông được đầu tư xây dựng góp phần tạo điều thuận lợi cho giao thương giữa các địa phương, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn Vĩnh Phúc. Năm 2019, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục dành 1.970 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công cho lĩnh vực giao thông vận tải, với các công trình: Dự án cải tạo, nâng cáp đường ĐT 302, đoạn từ km3 đến km8+100; nâng cấp cải tạo, mở rộng đường ĐT 306 từ km 19+200-km20+553; đường Quang Minh - hồ Thanh Lanh; dự án cải tạo, nâng cấp QL2B cũ đoạn Hương Canh - Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên; tỉnh lộ 302 và hồ Đồng Mỏ; đường đôi trung tâm huyện lỵ Sông Lô; dự án cải tạo, nâng cấp đường 307, đoạn từ Km24+500 đến km 27+000... Các dự án hoàn thành, từng bước hoàn thiện hạ tầng khung đô thị, hoàn thành các đường vành đai kết nối giao thông theo quy hoạch phát triển chung đô thị Vĩnh Phúc.

Theo báo cáo UBND tỉnh Vĩnh Phúc trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, tổng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh là trên 28.000 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn địa phương là trên 26.000 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trên 2.000 tỷ. Từ năm 2016 đến năm 2018, triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, cấp tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư công cho 466 dự án, gồm 52 dự án mua sắm tài sản công và 414 dự án đầu tư xây dựng. Trong đó, có 415 dự án dự án được quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công với tổng mức đầu tư dự kiến gần 12.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt cắt giảm, tạm dừng các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp. Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của tỉnh đã cắt giảm được 4.500 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được các cơ quan đề xuất trình; đề xuất không đầu tư 39 dự án với tổng mức đầu tư 3.085 tỷ đồng chưa thực sự cấp thiết. Đây là khoản kinh phí tiết kiệm rất lớn cho ngân sách Nhà nước, tạo điều kiện để đầu tư được nhiều dự án cấp thiết, có trọng tâm, trọng điểm.

Bên cạnh việc tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư, Vĩnh Phúc cũng chú trọng công tác rà soát, thống kê trả nợ xây dựng cơ bản. Theo đó, tổng nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn toàn tỉnh tính từ khi thực hiện Luật Đầu tư công là trên 3.200 tỷ đồng, đến nay đã thanh toán được trên 2.500 tỷ…

Văn Nhất

Các bài đã đăng: