09:35 | 27/01/2016

Vĩnh Phúc: Giải ngân gần 600 tỷ đồng vốn các dự án ODA

(Xây dựng) - Những năm qua, với việc mở rộng và đa dạng hóa các mối quan hệ, Vĩnh Phúc đã vận động, thu hút được nhiều dự án ODA, góp phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phát triển kinh tế của tỉnh.


Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Yên sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện 4 dự án sử dụng vốn ODA gồm: Dự án cải thiện môi trường đầu tư tỉnh (JICA); Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh phía Bắc; Dự án nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn và Dự án nâng cao chất lượng an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát sinh chương trình khí sinh học. Đến nay, các dự án đã giải ngân được gần 600 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Vĩnh Phúc đang tích cực triển khai nhiều biện pháp để thu hút các nguồn vốn ODA cho 4 dự án dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh, với tổng vốn đầu tư 220 triệu USD, trong đó, 150 triệu USD vốn ODA và 70 triệu USD vốn đối ứng; Dự án phát triển đô thị loại II - thành phố xanh Vĩnh Yên với tổng vốn đầu tư 145 triệu USD, trong đó 102 triệu USD vốn ODA và 43 triệu USD vốn đối ứng; Dự án cầu Đầm Vạc với tổng vốn đầu tư 30 triệu USD, trong đó 25 triệu USD vốn ODA và 5 triệu USD vốn đối ứng; Dự án Bệnh viện Sản nhi và Trung tâm Ung bướu.

Văn Nhất

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: