10:28 | 20/01/2019

Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Giải ngân trên 80% tổng nguồn vốn xây dựng cơ bản trong năm 2018

(Xây dựng) - Xác định công tác đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) gặp rất nhiều khó khăn, ngay từ đầu năm 2018 với sự quyết tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo cùng với sự vận động linh hoạt, tích cực của các cơ quan, đơn vị nên công tác đầu tư XDCB của TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã đạt được những kết quả nổi bật như: Kịp thời phân bổ các nguồn vốn đúng với tinh thần chỉ đạo của tỉnh, đẩy nhanh được tiến độ hoàn thiện công tác quyết toán vốn cho các dự án hoàn thành, rà soát cụ thể được tình hình nợ đọng của các dự án công trình trên địa bàn.


Đường Kim Ngọc (TP Vĩnh Yên) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Năm 2018, thành phố đã lập kế hoạch đầu tư công phân bổ vốn cho 108 dự án (trong đó: Thành phố 67 dự án; xã, phường 40 dự án; hỗ trợ các dự án trên địa bàn 01 dự án). Đến hết năm 2018, nguồn vốn đầu tư XDCB thành phố ước đạt 257,393 tỷ đồng (nguồn kế hoạch đầu tư công năm 2018: 190,523 tỷ đồng đạt 76,36% kế hoạch; nguồn kết dư, chuyển nguồn: 66,87 tỷ đồng).

Tính đến hết năm 2018 giải ngân vốn đầu tư 247,725 tỷ đồng đạt 80,64% so với kế hoạch. Việc giải ngân vốn đầu tư công theo đúng quy định trên cơ sở nguồn thu trong năm, tập trung ưu tiên trả nợ XDCB, dự án đã có khối lượng hoàn thành và các dự án triển khai mới.

Thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư cho 20 dự án cần thiết đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2020; thẩm định theo phân cấp 08 dự án với tổng mức đầu tư 21,734 tỷ đồng, phê duyệt 19 dự án với tổng mức đầu tư 765,879 tỷ đồng.

Để các công trình, dự án đảm bảo đúng tiến độ như kế hoạch đề ra, thành phố đã đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện quyết toán dự án hoàn thành, đặc biệt các dự án vi phạm về thời gian quyết toán. Công tác quản lý đầu tư XDCB được thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng quy định. Công tác quản lý dự án, nghiệm thu, quản lý chất lượng công trình được quan tâm, chú trọng, công tác giám sát đầu tư, giám sát cộng đồng được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả, công trình thi công đạt chất lượng. Bên cạnh đó các giải pháp để giảm nợ XDCB được tích cực triển khai.

Để từng bước khắc phục khó khăn trong XDCB, thời gian tới TP Vĩnh Yên sẽ tập trung chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp đảm bảo về đích đúng kế hoạch đề ra; Cơ cấu phân bổ vốn hợp lý theo các thứ tự ưu tiên đúng với các quan điểm chỉ đạo của tỉnh và phù hợp với thực tế của địa phương; Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công tác quyết toán vốn cho các dự án hoàn thành; Tập trung ưu tiên nguồn lực cho thanh toán nợ đọng các dự án công trình hoàn thành còn thiếu vốn;

Đồng thời xây dựng kế hoạch sử dụng ngân sách đầu tư tiết kiệm, đúng mục đích và đảm bảo đúng các nguyên tắc chỉ đạo của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay; Cương quyết giải quyết nợ đọng, đình, hoãn, giãn tiến độ và cắt giảm các công trình chưa thực sự cấp bách, cấp thiết.

Trang Lê

Các bài đã đăng: