11:41 | 18/07/2019

Xác định chi phí giám sát thi công xây dựng công trình

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Tổng Cty Mạng lưới Viettel liên quan đến xác định chi phí giám sát thi công xây dựng công trình.


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Việc xác định chi phí giám sát thực hiện theo hướng dẫn tại Mục IX, Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Cụ thể: Chi phí giám sát thi công xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố tại bảng số 22 trong Quyết định số 79/QĐ-BXD) nhân với giá gói thầu thi công xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) được duyệt; Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố tại bảng số 23 trong Quyết định này) nhân với giá gói thầu mua sắm vật tư thiết bị, lắp đặt thiết bị vào công trình (chưa có thuế giá trị gia tăng) được duyệt.

Như vậy, căn cứ điều kiện cụ thể của dự án, của công trình, chủ đầu tư xem xét quyết định việc áp dụng, vận dụng định mức chi phí tư vấn theo công bố tại Quyết định số 79/QĐ-BXD. Trường hợp vận dụng định mức chi phí tư vấn không phù hợp hoặc dự án, công trình, gói thầu có quy mô lớn hơn quy mô theo hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD thì chủ đầu tư tổ chức lập dự toán để xác định chi phí trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: