18:24 | 08/08/2019

Xác định đơn giá nhân công trong dự toán công trình xây dựng

(Xây dựng) – Về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong dự toán công trình xây dựng trên địa bàn, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Cụ thể, căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 5, Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, việc Sở Xây dựng đề xuất việc điều chỉnh tăng mức lương cơ sở áp dụng trong lập dự toán công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là phù hợp với quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng thống nhất về nguyên tắc như đề nghị tại Văn bản số 1613/SXD-KT&VLXD của Sở Xây dựng Hà Tĩnh. Mức tăng cụ thể phải căn cứ vào kết quả điều tra, khảo sát thực tế theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2016/TT-BXD. Đơn giá nhân công được công bố không bao gồm khoản bảo hiểm do người sử dụng lao động chi trả cho người lao động. Vì vậy, UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét quyết định mức tăng phù hợp để công bố và hướng dẫn áp dụng, theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh căn cứ ý kiến trên để triển khai thực hiện và báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét quyết định.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: