11:40 | 10/11/2017

Xác định giá nhân công xây công trình tại Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả

(Xây dựng) – Về việc hướng dẫn xác định giá nhân công xây công trình tại Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả và Cổ Mã, hầm Cù Mông và hầm Hải Vân), mới đây Bộ Xây dựng có Văn bản số 2604/BXD-KTXD gửi Cty CP đầu tư Đèo Cả.

Theo đó, Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm cả hạng mục bổ sung hầm đèo Cù Mông và mở rộng hầm đường bộ Hải Vân) là dự án đầu tư xây dựng có công trình xây dựng đi qua nhiều địa phương, trong đó có các hạng mục xây dựng thuộc địa bàn giáp ranh địa giới hành chính hai tỉnh. Đơn giá nhân công xây dựng hiện hành được công bố tại các địa phương nơi dự án đi qua đều được tính toán xác định theo mức lương cơ sở đầu vào phù hợp với mức quy định tại Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng.

Tuy nhiên theo báo cáo tại văn bản số 1337/2017/ĐC-CV, dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả có đơn giá nhân công xây dựng trung bình tại các hạng mục xây dựng tuyến hầm của dự án cao hơn đơn giá nhân công xây dựng hiện hành do UBND tỉnh công bố, do đặc thù xây dựng của hạng mục này.

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 05/2016/TT-BXD, việc điều tra, khảo sát, xác định và công bố đơn giá nhân công xây dựng làm cơ sở lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn địa phương thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương của địa phương đó. Về nguyên tắc, khi đơn giá nhân công công trình cao hơn đơn giá nhân công được công bố trên địa bàn thì UBND cấp tỉnh nơi có công trình xây dựng sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra và tổ chức điều tra, khảo sát xác định đơn giá nhân công thực tế cụ thể.

Tuy nhiên với trường hợp của dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả, các hạng mục xây dựng tuyến hầm có địa điểm xây dựng chủ yếu thuộc địa bàn giáp ranh địa giới hành chính của hai tỉnh, nên khi tổ chức xác định đơn giá nhân công xây dựng tại các hạng mục này để đảm bảo tính khách quan cần sự tham gia phối hợp của UBND các địa phương liên quan.

Do đó đề nghị Cty cổ phần đầu tư Đèo Cả báo cáo UBND các tỉnh thuộc phạm vi xây dựng của dự án về các nội dung bất cập nêu trên, để tổ chức phối hợp điều tra, khảo sát, xác định đơn giá nhân công thực tế cụ thể tại dự án, tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng để có cơ sở xem xét và thống nhất áp dụng cho dự án.

Tuyết Hạnh

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: