20:41 | 13/09/2017

Xây dựng phương án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020

(Xây dựng) – Về việc xây dựng và trình phê duyệt lộ trình, kế hoạch thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp, mới đây Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2116/BXD-QLDN gửi Tổng Cty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Tổng Cty Đầu tư phát triển nhà và đô thị và Tổng Cty Sông Đà.


Ảnh minh họa.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, Tổng Cty nhà nước giai đoạn 2016-2020”; Quyết định 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020, trong đó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Hội đồng thành viên Tập đoàn kinh tế, Tổng Cty, doanh nghiệp Nhà nước trước 31/7/2017 trình cấp có thẩm quyền phương án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020, xây dựng và trình phê duyệt lộ trình, kế hoạch thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp.

Để triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Xây dựng yêu cầu các Tổng Cty: Quán triệt và triển khai đầy đủ, đúng thời hạn các nội dung của Quyết định số 707/QĐ-TTg, số 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 17/03/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Trên cơ sở tiếp tục xây dựng, rà soát phương án cổ phần hóa, khẩn trương xây dựng trình Bộ phương án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 và lộ trình, kế hoạch thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp và tại Cty mẹ - Tổng Cty; đồng thời phương án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn doanh nghiệp 2017 - 2020 sẽ là nội dung để thông qua Đại hội cổ đông lần đầu khi các Cty mẹ - Tổng Cty chuyển sang Cty CP theo kế hoạch cổ phần hóa đã được phê duyệt.

Tuyết Hạnh

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: