11:10 | 18/02/2019

Ý kiến của Bộ Xây dựng về định mức, đơn giá một số hạng mục Dự án mở rộng QL1, Quảng Trị

(Xây dựng) – Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải góp ý về định mức, đơn giá ca máy công tác thi công lớp tái sinh nguội bê tông nhựa tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng áp dụng cho Dự án mở rộng QL1 đoạn từ TP Đông Hà đến thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 5964/BGTVT-CQLXD ngày 05/6/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị cho ý kiến về định mức, đơn giá ca máy công tác thi công lớp tái sinh nguội bê tông nhựa tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng áp dụng cho Dự án mở rộng QL1 đoạn từ TP Đông Hà đến thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị theo hình thức hợp đồng BOT.

Theo Bộ Xây dựng, về định mức công tác thi công lớp tái sinh nguội bê tông nhựa tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng, việc chủ đầu tư, tư vấn lập định mức đã xây dựng định mức trên cơ sở căn cứ vào thiết kế, biện pháp thi công, chỉ dẫn kỹ thuật, quy trình công nghệ thi công được phê duyệt của dự án và tổ chức khảo sát, theo dõi, ghi chép số liệu thi công thực tế để xác định định mức xây dựng cho công tác thi công lớp tái sinh nguội bê tông nhựa tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng áp dụng cho Dự án mở rộng QL1 đoạn từ TP Đông Hà đến thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị theo hình thức hợp đồng BOT như nội dung Văn bản số 5964/BGTVT-CQLXD và hồ sơ kèm theo là phù hợp với phương pháp xác định định mức theo quy định pháp luật xây dựng về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Về nội dung định mức, danh mục các định mức của công tác thi công lớp tái sinh nguội bê tông nhựa tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng đề nghị xin ý kiến của Bộ Xây dựng tại hồ sơ kèm theo Văn bản số 5964/BGTVT-CQLXD bao gồm: Định mức công tác cào bóc mặt đường bê tông asphalt dày 5 cm bằng máy cào bóc Wirtgen 3800 CR kết hợp máy cào bóc W50R (mã hiệu QQ.10000); định mức công tác tái sinh nguội mặt đường bê tông asphalt tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng bằng máy cào bóc tái chế 3800 kết hợp máy cào bóc W50R với chiều dày lớp tái chế 10cm (mã hiệu QQ.20001) và 15cm (mã hiệu QQ.20002).

Các nội dung định mức đề nghị cho ý kiến gồm thành phần công việc, thành phần hao phí được xác định phù hợp với trình tự thi công, biện pháp thi công và mô tả về thiết bị, nhân lực trong hồ sơ biện pháp tổ chức thi công đã được phê duyệt (đính kèm trong hồ sơ xây dựng định mức kèm theo Văn bản số 5964/BGTVT-CQLXD).

Riêng thành phần hao phí vật liệu chỉ xác định cho hao phí vật liệu răng cào, đề nghị bổ sung hao phí các loại vật liệu trong cấp phối bê tông nhựa tái chế (bitum bọt, xi măng, nước). Về trị số của các thành phần hao phí định mức chính (vật liệu, nhân công, máy thi công) được tính toán, xác định trên cơ sở số liệu khảo sát quá trình xây dựng tại công trường đã được các bên tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và tư vấn lập định mức, đại điện nhà đầu tư theo dõi, xác nhận qua quá trình thi công thực tế và hệ số chuyển đổi định mức thi công sang định mức dự toán.

Qua kiểm tra hồ sơ xây dựng định mức (đính kèm Văn bản số 5964/BGTVT-CQLXD), tốc độ di chuyển máy cào bóc CR3800 trong quá trình thi công thực tế tại bản theo dõi được tư vấn giám sát và đơn vị thi công xác nhận có tốc độ (1m/phút) thấp hơn tốc độ khuyến nghị tại hồ sơ biện pháp tổ chức thi công được duyệt (2÷4m/phút) và tại các Quyết định ban hành Quy định kỹ thuật về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô của Bộ Giao thông vận tải như: Quyết định số 3552/QĐ-BGTVT ngày 22/9/2014 (3÷10m/phút); Quyết định số 1086/QĐ-BGTVT ngày 29/5/2018 (6÷12 m/phút).

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị có liên quan kiểm tra, làm rõ các nguyên nhân dẫn đến tốc độ di chuyển của máy cào bóc thấp hơn so với các tốc độ khuyến nghị nói trên, đồng thời bổ sung thuyết minh rà soát, kiểm tra đối chiếu so với số liệu, khối lượng nghiệm thu thực tế, nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy trình trong hồ sơ biện pháp thi công được phê duyệt để hoàn thiện nội dung định mức trước khi ban hành.

Về cơ bản định mức công tác thi công lớp tái sinh nguội bê tông nhựa tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng áp dụng cho Dự án mở rộng QL1 đoạn từ TP Đông Hà đến thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị (kèm theo Văn bản số 5964/BGTVT-CQLXD) do Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng lập, đã được xác định trên cơ sở các đặc thù về yêu cầu kỹ thuật, biện pháp, công nghệ, điều kiện thi công của công trình; phương pháp tính toán, xác định các thành phần hao phí để tổng hợp định mức phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Do đó, Bộ Xây dựng thống nhất với nguyên tắc và phương pháp xác định định mức này để Bộ Giao thông vận tải hoàn chỉnh ban hành áp dụng cho dự án làm cơ sở để chủ đầu tư áp dụng lập dự toán xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn xây dựng định mức chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu khảo sát, tính toán, xác định các hao phí và định mức.

Ngoài ra, về đơn giá ca máy công tác thi công lớp tái sinh nguội bê tông nhựa tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng, theo Bộ Xây dựng, việc xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng được thực hiện theo hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng là phù hợp với quy định hiện hành.

Cuối cùng, đối với các loại máy và thiết bị thi công chưa được quy định trong danh mục dữ liệu cơ sở xác định giá ca máy và thiết bị thi công ban hành kèm theo Quyết định số 1134/QĐ-BXD, thì căn cứ vào phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD để xác định giá ca máy hoặc xác định theo giá thuê máy trên thị trường khu vực hoặc giá ca máy đã và đang thực hiện có tính chất tương tự ở Việt Nam.

Ngoài ra, trường hợp loại máy và thiết bị thi công đã được quy định tại Quyết định số 1134/QĐ-BXD nhưng chỉ khác về công suất máy, thì có thể vận dụng các quy định về định mức số ca làm việc năm và các hao phí khấu hao, sửa chữa, nhiên liệu, năng lượng, thợ điều khiển của loại máy cùng tên, cùng công nghệ và có công suất gần nhất với máy, thiết bị tính toán, đã được quy định tại Quyết định số 1134/QĐ-BXD để xác định giá ca máy.

Nguyên giá để tính giá ca máy được xác định theo báo giá của nhà cung cấp, theo hợp đồng mua bán máy hoặc nguyên giá máy từ các công trình tương tự đã và đang thực hiện theo nguyên tắc phù hợp với mặt bằng giá máy trên thị trường tại thời điểm tính giá ca máy.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: