22:03 | 14/06/2019

Yên Bái: Tăng cường giải pháp thu ngân sách từ phát triển quỹ đất năm 2019

(Xây dựng) – Năm 2019, theo kế hoạch phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái, khối tỉnh phấn đấu đạt 700 tỷ đồng, trong đó 550 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất; 150 tỷ đồng thu từ thuê đất trả tiền đất 1 lần cho cả thời gian thuê.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra bản đồ quy hoạch phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tính đến ngày 12/6, khối tỉnh đã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thành công được 182,24 tỷ đồng (dư nợ 2018 chuyển sang 181,33 tỷ đồng); số thu nộp ngân sách Nhà nước đạt thấp, trong đó số tiền đã thu nộp ngân sách là 63,0 tỷ đồng; số tiền nợ chưa thu nộp ngân sách 119,24 tỷ đồng.

Cho rằng kết quả thu ngân sách từ phát triển quỹ đất còn đạt thấp, tỉnh Yên Bái yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan tập trung rà soát lại các dự án tại các quỹ đất tập trung có số thu lớn để đôn đốc các nguồn thu từ tiền sử dụng đất và cho thuê đất 1 lần; đồng thời đề xuất bàn các giải pháp thực hiện nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phấn đấu tiến độ thu ngân sách của tỉnh đề ra.

Cụ thể, trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương bám sát mục tiêu, nhiệm vụ để đảm bảo kế hoạch tiến độ thu ngân sách của tỉnh đề ra; tập trung rà soát quỹ đất cấp tỉnh, cấp huyện và bổ sung điều chỉnh một số quỹ đất đối với dự án BT để đấu thầu hoặc cho thuê đất.

Tổng hợp, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngoài thẩm quyền để báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét kịp thời giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về các dự án phát triển quỹ đất, giải phóng mặt bằng… Các Sở, ngành của tỉnh và các địa phương đề xuất các danh mục dự án phát triển quỹ đất, bố trí giải phóng mặt bằng đến năm 2020.

Bố trí vốn từ phát triển quỹ đất ưu tiên cho các dự án khối tỉnh, trước mắt ưu tiên cho công tác giải phóng mặt bằng để làm thủ tục đấu giá đất; giao cho Sở Tài chính và Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành của tỉnh và địa phương xem xét, rà soát các dự án để bố trí nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng cho hoàn chỉnh

Tỉnh Yên Bái cũng yêu cầu các các Sở, ngành cần triển khai nghiêm túc, chặt chẽ các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quy hoạch, thẩm định các dự án liên quan đến hạ tầng; nghiên cứu phương án xem xét, bố trí cho mua đất không thông qua đấu giá đối với một số hộ gia đình bị thu hồi đất.

Mai Thu

Các bài đã đăng: