17:10 | 29/12/2018

Yên Lạc: Thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh - xã hội

(Xây dựng) - Trong năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Yên Lạc đã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Một trong những lĩnh vực được huyện quan tâm hàng đầu là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng - an ninh.Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, Yên Lạc bước vào vận hội mới, đồng thời, cũng đương đầu với những khó khăn, thách thức chưa từng có. Năm qua, cả hệ thống chính trị cùng nhân dân Yên Lạc đã nỗ lực vượt bậc để thực hiện thành công những bước đi mang tính đột phá trong lịch sử phát triển của huyện.


Yên Lạc ngày càng khởi sắc, phát triển bền vững.

Với tinh thần đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết thi đua thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu kinh tế; thành tích trong năm 2018 của Yên Lạc đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt kế hoạch đề ra và tăng so với cùng kỳ, như: Tổng giá trị sản xuất thực hiện cả năm là 8.823,7 tỷ đồng, bằng 100,8% so với cùng kỳ năm 2017. Giá trị nông - lâm nghiệp, thủy sản là 1.512,5 tỷ đồng, bằng 100,4% so với cùng kỳ; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng (CN - TTCN - XD) là 4.882,5 tỷ đồng, bằng 103,2% và thương mại - dịch vụ thực hiện là 2.428,7 tỷ đồng, bằng 96,5% so với cùng kỳ năm 2017. Cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực với giá trị nông - lâm nghiệp, thủy sản chiếm 17,2%; CN-TTCN-XD chiếm 55,3%; thương mại - dịch vụ chiếm 27,5%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 53,2 triệu đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ.

Tỷ lệ lao động được đào tạo đạt 71%, số lao động có việc làm thường xuyên đạt 95,1%. 16/16 xã duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM với tỷ lệ gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa toàn huyện đạt trên 92%, có 98,5% hộ gia đình được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; 85,8% người dân tham gia BHYT tự nguyện, trên 90% chính quyền cơ sở đạt vững mạnh, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,03% theo chuẩn mới. Đời sống của nhân dân được cải thiện, nâng lên rõ rệt.

Với sự quyết tâm và triển khai mạnh mẽ các giải pháp khai thác tiềm năng lợi thế, huy động các nguồn lực để tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay diện mạo của Yên Lạc có nhiều thay đổi, khởi sắc và đạt được những kết quả nổi bật, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao; Đồng thời xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới nhằm thúc đẩy kinh tế, văn hóa - xã hội của Yên Lạc phát triển theo hướng bền vững.

Trang Lê

Các bài đã đăng: