21:08 | 13/12/2013

Bộ Xây dựng tham vấn ý kiến Dự luật Quản lý phát triển đô thị

Ngày 13/12, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị tham vấn Dự Luật Quản lý đô thị. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết: Trước yêu cầu của thực tiễn phát triển đô thị hiện nay, tại Nghị quyết số 40/2012/QH13 ngày 3/12/2012 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII đã giao Bộ Xây dựng xây dựng Luật Quản lý đô thị.

Đây là dự án luật có phạm vi điều chỉnh tương đối rộng, quy định của Luật điều tiết trực tiếp các quá trình, các chủ thể liên quan đến hoạt động, định hướng phát triển, đầu tư xây dựng và quản lý đô thị trên lãnh thổ Việt Nam.

Hội nghị tham vấn lần này nhằm xác định phạm vi điều chỉnh và các nội dung cơ bản, làm tiền đề để xây dựng dự luật theo hướng phù hợp với thực tiễn và bảo đảm đi vào cuộc sống.

Các đại biểu, chuyên gia tham dự Hội nghị đã tập tập trung bàn thảo, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị, có hàm lượng khoa học cao về căn cứ pháp lý, phạm vi điều chỉnh, các kinh nghiệm quốc tế về quản trị đô thị, vai trò của cộng đồng, đặc biệt là các lưu ý để Dự luật tránh chồng lấn với các Luật liên quan như Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị... khi ban hành.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị khẳng định: Việc soạn thảo và ban hành của Dự luật Quản lý đô thị là cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị thực tiễn. Trên cơ sở đánh giá lại thực trạng phát triển đô thị, những tồn tại trong quản lý đô thị, hệ thống pháp luật liên quan, những kinh nghiệm quốc tế và các ý kiến góp ý từ Hội nghị, Thứ trưởng đề nghị Tổ Biên tập nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý, tổng hợp, báo cáo Ban soạn thảo để hoàn thiện đề cương dự luật.

Vũ Huyền

Các bài đã đăng: