13:36 | 12/03/2015

Công tác nghiên cứu khoa học cần thường xuyên cập nhật thực tế

(Xây dng) - Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng ti cuc làm vic vi lãnh đạo trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (ĐHKTHN) về nhiệm vụ khoa học công nghệ (KHCN) của nhà trường, ngày 10/3.

Theo báo cáo của nhà trường, trong năm học 2013- 2014, trường ĐHKTHN đã thực hiện 5 đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH), 3 dự án sự nghiệp… Trong năm 2015 này, nhà trường đề xuất một số nhiệm vụ KHCN bao gồm nhiệm vụ nâng cao hiệu quả đào tạo, bảo tồn di sản và trùng tu di tích, đáp ứng nhu cầu xã hội và yêu cầu hội nhập quốc tế.

Nhà trường cũng sẽ nghiên cứu đổi mới và nâng cao hiệu quả ứng dụng của đào tạo mỹ thuật kết hợp mô hình đào tạo KTS kiến trúc và quy hoạch; nâng cao hiệu quả sử dụng vật lý kỹ thuật trong các công trình, đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu kiến trúc xanh; nâng cao hiệu quả sử dụng công nghệ thông tin trong đào tạo và NCKH...

Tại cuộc họp, đại diện các cục, vụ thuộc Bộ Xây dựng đã đóng góp ý kiến cho việc thực hiện các nhiệm vụ KHCN của trường ĐHKTHN. Theo đó, nhà trường cần đưa ra các đề tài trọng tâm phục vụ công tác đào tạo; nên có những NCKH có tính bao quát rộng đối với công tác đạo tạo kiến trúc, xây dựng của ngành. Nhà trường cần kết hợp với các cơ quan của Bộ để có phương án phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan cho nhà trường và sinh viên…

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng cần cung cấp sớm những nội dung đang thiếu để trường ĐHKTHN có định hướng NCKH và giao cho trường các đề tài về quy chuẩn, tiêu chuẩn để trường nghiên cứu áp dụng trong thực tế…

Trước những ý kiến đóng góp, Hiệu trưởng trường ĐHKTHN Vương Ngọc Lưu nhận định: Công tác CNKH của nhà trường chưa tương xứng với đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà tường. Nhà trường cũng chưa tham gia nhiều công tác NCKH của Bộ Xây dựng. Do vậy, Hiệu trưởng đề nghị: Trường ĐHKTHN được tham gia các đề tài cấp Bộ; xây dựng, biên soạn tài liệu giảng dạy; các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ.

Hiệu trưởng cũng đề nghị Bộ tăng cường nguồn lực tài chính cho trường ĐHKTHN; tăng cường năng lực NCKH thông qua việc trang bị máy móc cho các phòng thí nghiệm… Bộ kết nối các DN với nhà trường trong việc kết hợp nghiên cứu và áp dụng các đề tài NCKH.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Quang Hùng nhận định: Lực lượng cán bộ NCKH của trường ĐHKTHN rất đông nhưng tham gia các công tác của Bộ Xây dựng chưa nhiều, do vậy cần tăng cường gắn kết lực lượng NCKH của trường với nhiệm vụ của Bộ.

Thứ trưởng chỉ đạo: Công tác NCKH của nhà trường cần thường xuyên cập nhật thực tế và có mục tiêu cụ thể, định hướng phù hợp với chiến lược KHCN. Nhà trường cần biết khai thác vấn đề NCKH bởi hiện nay có nhiều vấn đề thực tế đang gây bức xúc xã hội rất cần được giải quyết. Nhà trường cũng cần lưu ý công tác đào tạo ngắn hạn như phổ biến quy phạm pháp luật…

Thứ trưởng nhấn mạnh: Nhà trường cần chú trọng đào tạo sinh viên trong NCKH; tăng cường kết nối các nhà khoa học của trường với các DN để tăng nguồn thu và giải quyết nhiều vấn đề thực tế.

Sau cùng, Thứ trưởng chỉ đạo nhà trường đẩy mạnh khai thác các chương trình hợp tác quốc tế về NCKH; phối hợp hiệu quả với các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ trong công tác NCKH.

Huy Hà

Các bài đã đăng: