09:55 | 05/05/2011

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XI Đảng bộ TCty VIWASEEN

Đảng bộ TCty VIWASEEN vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XV đối với cán bộ chủ chốt của TCty và các đơn vị thành viên. Tại Hội nghị, ông Nghiêm Văn Bang - Bí thư Đảng bộ TCty nêu rõ yêu cầu mục đích của đợt sinh hoạt chính trị này với mục đích cấp uỷ các cấp cần phổ biến, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng đến tận đảng viên, người lao động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tạo được sự đồng thuận nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết.


T. Huyền (baoxaydung.com.vn)

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: