• Quảng Trị: Xử lý nghiêm những vi phạm trong quá trình lựa chọn nhà thầu

    (Xây dựng) - Thực hiên Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chính công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước, UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Văn bản gửi cho các cơ quan, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn.

|< < 10526 10527 10528 10529 10530 > >|