• Xử lý sau thanh tra tại Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh

    (Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Văn phòng Chính phủ việc xử lý sau thanh tra tại Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh về khoản tiền 3,134 tỷ đồng chưa thu hồi nêu tại Điểm 5, Mục I, Văn bản số 1333/BC-TTCP ngày 16/8/2018 của Thanh tra Chính phủ.

|< < 11991 11992 11993 11994 11995 > >|