• Phú Thọ: Tăng cường kiểm tra khai thác cát, sỏi trái phép

    (Xây dựng) - Để khắc phục những bất cập, hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác cát, sỏi và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ vừa ký ban hành Công văn số 1476/UBND-KTN yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã và các ngành có liên quan thực hiện nhiệm vụ để chấn chỉnh hoạt động trên.

|< < 12376 12377 12378 12379 12380 > >|