• Xây dựng Luật cấp nước để đảm bảo sự rõ ràng, minh bạch

    (Xây dựng) - Vừa qua, sự cố nhiễm dầu ở đầu nguồn của Cty CP đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) đã ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân phía Nam và Tây Nam Hà Nội. Thực tế ấy đã cho thấy, nguồn nước chính cung cấp cho người dân lại dễ dàng bị xâm phạm. Vậy, cần có một chế tài xử lý cũng như những quy định rõ ràng về việc cung cấp nước sạch cho người dân.

|< < 13041 13042 13043 13044 13045 > >|