10:32 | 29/11/2012

Áp dụng Nghị định 64 sau ngày 01/7/2013

Bộ Xây dựng vừa có văn bản hướng dẫn UBND TP.HCM về cấp giấy phép xây dựng theo Nghị định 64/2012/NĐ-CP.


Điều kiện để CGPXD là công trình phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt.

Những kiến nghị từ thực tế

Nhằm góp ý cho Thông tư hướng dẫn Nghị định 64 về việc cấp giấy phép xây dựng (CGPXD), UBND TP.HCM đã có công văn kiến nghị gửi văn phòng Chính phủ xung quanh Nghị định này.

Theo kiến nghị của TP.HCM, đối với công trình, nhà ở riêng lẻ (có một phần diện tích hoặc toàn bộ diện tích khuôn viên) thuộc phạm vi quy hoạch lộ giới của các tuyến đường, hẻm hiện hữu trong đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và công bố nhưng chưa có kế hoạch thực hiện mở đường, không ảnh hưởng đến hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật. Công trình, nhà ở nằm trong khu vực là đất nông nghiệp xen cài trong khu dân cư, chưa chuyển mục đích sử dụng đất, nhưng không thể sử dụng làm nông nghiệp được, thì được xét CGPXD tạm và tồn tại cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất để thực hiện mở rộng đường.

Đối với các khu vực chưa có quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, cho phép UBND TP.HCM căn cứ vào Quyết định 135/2007/QĐ-UBND và Quyết định 45/2009/QĐ-UBND để cấp giấy phép xây dựng cho các dạng nhà liền kế. Các khu vực khác chưa có quy hoạch 1/500, cho phép căn cứ giấy phép quy hoạch, chứng chỉ quy hoạch để CGPXD.

UBND TP cũng đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn UBND cấp huyện quy định về khu vực phải xin CGPXD. Đồng thời, không quy định bản vẽ kết cấu trong thành phần hồ sơ CGPXD.

Yêu cầu đẩy nhanh lập quy hoạch, thiết kế đô thị

Trước những kiến nghị của UBND TP.HCM, Bộ Xây dựng đã có công văn trả lời. Theo Bộ Xây dựng, trong Nghị định 64 quy định nếu công trình, nhà ở riêng lẻ nằm trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch điểm dân cư nông thôn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được xem xét CGPXD tạm.

Đối chiếu với quy định của Luật Xây dựng và hướng dẫn của Nghị Định 64, thì các công trình, nhà ở (kể cả khu đất chưa xây dựng) nằm trong khu vực quy hoạch mở rộng các tuyến đường, hẻm hiện hữu trong đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và công bố, tức là những tuyến đường này cũng phải được thể hiện trong quy hoạch xây dựng đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và công bố. Do vậy, các trường hợp này cũng được xem xét CGPXD tạm theo quy định. Quy mô và thời hạn tồn tại của các công trình được CGPXD tạm căn cứ theo quy định của UBND cấp tỉnh, phù hợp với thời gian mà nhà nước sẽ mở đường.

Những công trình được CGPXD tạm, nếu chưa chuyển mục đích sử dụng đất sang đất xây dựng thì không đủ điều kiện để CGPXD kể cả GPXD tạm.

Theo quy định, giấy phép quy hoạch là cơ sở để chủ đầu tư lập đồ án quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do vậy, giấy phép quy hoạch không đủ cơ sở để CGPXD. Điều kiện để CGPXD là công trình phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt.

Trường hợp khu vực đô thị đã cơ bản ổn định về chức năng sử dụng các lô đất thì không phải lập đồ án quy hoạch đô thị, nhưng phải lập đồ án thiết kế đô thị để làm cơ sở quản lý đầu tư xây dựng và cấp phép xây dựng.

Bộ Xây dựng đã đề nghị UBND TP.HCM đẩy nhanh việc lập, phê duyệt quy hoạch và thiết kế đô thị để có căn cứ CGPXD và quản lý xây dựng theo đúng luật định.

Trả lời về bản vẽ kết cấu, Bộ Xây dựng khẳng định điều này là phù hợp với quy định về điều kiện tại Điều 72 Luật Xây dựng, theo đó công trình khởi công xây dựng phải có thiết kế bản vẽ thi công. Như vậy, chủ đầu tư chỉ cần lấy một số bản vẽ kết cấu chịu lực chính trong hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt nộp trong hồ sơ xin CGPXD; để cơ quan CPXD thấy được thiết kế công trình đã được thẩm định, phê duyệt. Đơn vị thiết kế và thẩm tra thiết kế (nếu có) phải chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế và an toàn công trình.

Đối với đề nghị nhà ở riêng lẻ từ 3 tầng trở xuống, tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2, sẽ hướng dẫn cụ thể khi ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 64/CP.

Với kiến nghị được phép áp dụng Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND và Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND để xem xét CGPXD trong thời gian chờ hoàn chỉnh các quy định về kiến trúc, quy hoạch và thiết kế đô thị. Bộ Xây dựng đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép được áp dụng các điều kiện theo quy định hiện hành đến ngày 01/7/2013 để các địa phương có thời gian hoàn thiện các đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị phục vụ cho công tác CGPXD theo Nghị định 64.


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: