00:04 | 13/02/2018

Bà Tống Thị Hạnh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật ngành Xây dựng

(Xây dựng) - Phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm qua, năm 2018 Vụ Pháp chế tiếp tục thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, góp phần cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật ngành Xây dựng phù hợp với thực tiễn, hội nhập quốc tế.

Theo bà Tống Thị Hạnh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, trong đó, tập trung soạn thảo, hoàn thiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS, Luật Quy hoạch đô thị bảo đảm tiến độ, chất lượng. Tập trung soạn thảo Nghị định, Thông tư sửa đổi, bổ sung 4 Nghị định và 10 Thông tư thuộc các lĩnh vực xây dựng, nhà ở, kinh doanh BĐS, xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục rút gọn. Hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm mục tiêu rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan. Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ soạn thảo Luật Quản lý phát triển đô thị, Luật Kiến trúc; sửa đổi, bổ sung một số Nghị định. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Quy chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương nhằm thực hiện đồng thời, song song một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các ngành khác nhau (đất đai, đầu tư, xây dựng, tài chính, môi trường, phòng cháy, chữa cháy…) trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư xây dựng có sử dụng đất...

PV

Các bài đã đăng: