19:54 | 10/07/2019

Bắc Kạn: Buộc Cty Kim Sơn tháo dỡ ngay các công trình xây dựng không có giấy phép tại khu công nghiệp Thanh Bình

(Xây dựng) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ký ban hành Kết luận thanh tra về thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Cty CP Khoáng sản và Gang thép Kim Sơn tại khu công nghiệp (KCN) Thanh Bình.


Khu liên hợp gang thép của Cty CP Khoáng sản và Gang thép Kim Sơn tại KCN Thanh Bình.

Cty CP Khoáng sản và Gang thép Kim Sơn (Cty Kim Sơn) là doanh nghiệp hình thành từ việc đổi tên của Cty CP Khoáng sản và Luyện kim Vạn Lợi - Bắc Kạn, có trụ sở chính tại KCN Thanh Bình, xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Theo hồ sơ của Cty, trước đây, Cty TNHH Vạn Lợi được cấp giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện dự án tại KCN Thanh Bình có địa chỉ trụ sở chính tại tầng 13 và 14 tòa nhà Green Park Building, số 29 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội (theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21). Năm 2010, chuyển nhượng dự án cho Cty CP Khoáng sản và luyện kim Vạn Lợi – Bắc Kạn có địa chỉ trụ sở chính tại KCN Thanh Bình. Năm 2014, Cty đổi tên thành CP Khoáng sản và Gang thép Kim Sơn và giữ nguyên trụ sở chính. Hiện nay, theo thông tin Cty cung cấp, việc liên hệ với Cty thực hiện qua địa chỉ số 19, Trúc Khê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Ngày 11/3/2011, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 375/QĐ-UBND về việc giao đất cho Cty Khoáng sản và Luyện kim Vạn Lợi - Bắc Kạn thuê để sử dụng vào mục đích xây dựng Khu liên hiệp gang thép công suất 250.000 tấn/năm tại KCN Thanh Bình, với tổng diện tích 273.491,46m2. Toàn bộ diện tích đất đã giải phóng mặt bằng xong, đảm bảo thực hiện dự án. Ngày 25/3/2011, Cty ký hợp đồng thuê đất số 03/HĐTĐ với UBND tỉnh Bắc Kạn và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 889673 ngày 27/4/2011.

Cty xây dựng 02 dự án tại KCN Thanh Bình gồm: Dự án khu liên hợp gang thép công suất 250.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư 875.638 triệu đồng, do Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 25/7/2007; Dự án nhà máy tuyển quặng sắt công suất 600.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư 155.060 triệu đồng, do Ban Quản lý các KCN tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 21/12/2009.

Năm 2014, Cty CP Khoáng sản và Luyện kim Vạn Lợi - Bắc Kạn chuyển đổi tên pháp nhân thành Cty CP Khoáng sản và Gang thép Kim Sơn tại Quyết định số 0108-2/2014/NQ-ĐHCĐ ngày 01/8/2014 và tiếp tục triển khai thực hiện 02 dự án nói trên.

Theo báo cáo của Cty tại Văn bản số 18/2015/KS ngày 24/9/2015 về việc làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Văn bản số 22/2015/KS ngày 12/10/2015 về việc xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; căn cứ Quyết định đổi tên pháp nhân; căn cứ quy định của Luật Đất đai 2013, ngày 10/12/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 225/QĐ-STNMT về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 889673/CT00219; đổi tên pháp nhân chủ sử dụng đất từ Cty CP Khoáng sản và Luyện kim Vạn Lợi – Bắc Kạn thành Cty Kim Sơn.

Năm 2015, Cty có Văn bản số 16/KS/2015 (không đề ngày) đề nghị trả lại 95.893,0m2 đất do không còn nhu cầu thuê đất. Ngày 08/01/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/QĐ-UBND về việc thu hồi một phần diện tích đất Khu liên hiệp gang thép công suất 250.000 tấn/năm của Cty CP Khoáng sản và Luyện kim Vạn Lợi - Bắc Kạn tại KCN Thanh Bình. Sau khi UBND tỉnh thu hồi diện tích 95.893m2, diện tích còn lại là 177.598,46m2.

Theo báo cáo của Cty, từ khi được giao đất, Cty đã tiến hành san gạt, xây dựng cổng, hàng rào, tháp nước, ống khói, hạng mục móng lò cao, xây dựng nhà bãi liệu, bể xối xỉ, nhà ở công nhân, đường giao thông nội bộ, nhà ăn ca công nhân, nhà văn phòng; tổng diện tích đã xây dựng là 21.270,11m2, còn 156.328,35m2 đất chưa đưa vào sử dụng.

Ngày 16/01/2018, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư đã quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Cty. Cty chưa thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định của Luật Đầu tư 2014.

Ngày 12/10/2018, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã ban hành các Quyết định: Số 53/QĐ-BQL về việc thu hồi và chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư xây dựng Khu liên hợp gang thép công suất 250.000 tấn/ năm; Số 54/QĐ-BQL về việc thu hồi và chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư xây dựng Khu liên hợp gang thép công suất 600.000 tấn/năm của Cty Kim Sơn.

Theo cam kết của Cty về việc thực hiện tiến độ dự án, các hạng mục xây dựng sẽ hoàn thành trong năm 2011 và đi vào hoạt động trong quý II/2012.

Căn cứ các quy định của Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ kết quả thanh tra, UBND tỉnh Bắc Kạn kết luận: Cty thực hiện không đúng quy định của pháp luật về đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan.

Những vi phạm cụ thể gồm: Tiến độ sử dụng đất chậm quá 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư và bị chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư: Cả 2 dự án đầu tư của Cty tại KCN Thanh Bình có tiến độ thực hiện đến hết tháng 12/2014. Đến thời điểm thanh tra (tháng 10/2017) Cty chưa hoàn thành việc xây dựng cơ bản, cũng không triển khai dự án mới trên khu đất được giao. Như vậy, tiến độ thực hiện dự án bị chậm 34 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, thuộc trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại điểm I, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai 2013:

Do Cty bị chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư tại các văn bản: Quyết định số 53/QĐ-BQL và Quyết định số 54/QĐ-BQL, nên việc gia hạn sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 11/3/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao đất cho Cty Khoáng sản và Luyện kim Vạn Lợi - Bắc Kạn thuê để sử dụng vào mục đích xây dựng Khu liên hiệp gang thép công suất 250.000 tấn/năm tại KCN Thanh Bình là không thể thực hiện được. Bên cạnh đó, Cty cũng đã bị thu hồi giấy chứng nhận doanh nghiệp, vì vậy, sẽ không có tư cách pháp nhân để thực hiện việc đề nghị gia hạn tiến độ sử dụng đất.

Trong quá trình thực hiện dự án, Cty đã triển khai xây dựng một số công trình có giấy phép, gồm: Tháp nước, nhà bãi liệu, bể xối xỉ và lò cao. Vì vậy, trước khi thu hồi đất, Cty được gia hạn 24 tháng để xử lý tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 2, Điều 15b, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được sửa đổi, bổ sung tại Điểm 14, Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai), cụ thể như sau:

Không thực hiện nghĩa vụ tài chính: Đến thời điểm thanh tra tháng 10/2017, Cty chưa thực hiện các nghĩa vụ tài chính, gồm: 10.061.761.164 đồng tiền thuê đất hàng năm và tiền chậm nộp; 4.318.965.164 đồng tiền sử dụng hạ tầng KCN; 7.003.537.626 đồng tiền dịch vụ công ích hạ tầng KCN.

Như vậy, Cty vi phạm Khoản 3, Điều 170, Luật đất đai năm 2013 quy định về nghĩa vụ của người sử dụng đất: “Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ Luật Quản lý thuế; Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các thông tư về thuế, hành vi chậm nộp tiền thuê đất của Cty ngoài việc phải nộp đủ số tiền thuê đất còn bị xử phạt 0,05% và 0,03% mỗi ngày tính trên số tiền thuê đất chậm nộp (nợ đến trước ngày 01/7/2016 mức phạt được tính 0,05%/ngày; từ 01/7/2016 trở về sau mức phạt được tính 0,03%/ngày).

Vi phạm về xây dựng: Trên diện tích đất 177.598,46m2 Cty đang quản lý, có 10 công trình Cty đã xây dựng từ năm 2011, trong đó, chỉ có 04 hạng mục công trình được Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn cấp giấy phép xây dựng, các hạng mục, công trình còn lại Cty chưa làm thủ tục xin cấp phép xây dựng, vi phạm quy định tại Khoản 2, Điều 10, Luật về xây dựng năm 2003 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm.

Tại kết luận này, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn: Buộc Cty tháo dỡ ngay các công trình xây dựng không có giấy phép tại KCN Thanh Bình.

Bên cạnh đó, trên cơ sở các Quyết định số 53/QĐ-BQL và Quyết định số 54/QĐ-BQL Ban Quản lý các KCN tỉnh, Cty được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng, kể từ ngày 12/10/2018 đến hết ngày 12/10/2020. Trong thời gian gia hạn tiến độ sử dụng đất, Cty được thực hiện bán tài sản hợp pháp gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật. Hết thời hạn này mà Cty không thực hiện được việc bán tài sản hợp pháp của mình gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác thì UBND tỉnh Bắc Kạn thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Về xử lý về kinh tế: UBND tỉnh Bắc Kạn yêu cầu Cty thanh toán ngay các nghĩa vụ tài chính gồm: Các khoản nợ tính đến thời điểm Đoàn Thanh tra làm việc với đại diện Cty ngày 10/10/2017, gồm: 10.061.761.164 đồng tiền thuê đất hàng năm và tiền chậm nộp; 4.318.965.164 đồng tiền sử dụng hạ tầng KCN; 7.003.537.626 đồng tiền dịch vụ công ích hạ tầng KCN.

Thái Nguyên Nhân

Các bài đã đăng: