14:52 | 15/01/2018

Bắc Kạn: Không kỷ luật cán bộ sai phạm tại Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện 500 giường

(Xây dựng) - Mặc dù xác định những sai phạm tại Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa đã làm ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân, gây dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân, nhưng Thông báo của UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn mới đây cho rằng “chưa đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật”.

Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn có vốn đầu tư gần 1 nghìn tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ do UBND tỉnh Bắc Kạn làm chủ đầu tư được khởi công xây dựng từ năm 2010.

Ngay từ điểm xuất phát của dự án là công tác nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đã có những sai phạm nghiêm trọng, như: Hồ sơ thi tuyển của các đơn vị dự tuyển đều không đáp ứng được các tiêu chí chuẩn của Hồ sơ mời thi tuyển thiết kế kiến trúc; đến 25/02/2009 UBND tỉnh Bắc Kạn mới có Quyết định phê duyệt kế hoạch thi tuyển kiến trúc Bệnh viện nhưng có người trong Hội đồng đã bỏ phiếu bầu chọn từ 31/3/2008…

Trong phần hồ sơ thiết kế cơ sở cũng sai phạm về trình tự, thủ tục quy định đầu tư xây dựng đó là: Hồ sơ thiết kế cơ sở dùng để thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công – dự toán khác với bộ hồ sơ thiết kế cơ sở dùng để đấu thầu. Nghiêm trọng hơn là hồ sơ dự án này còn thiếu hàng chục bản vẽ quan trọng như bản vẽ tổng mặt bằng, bản vẽ kết cấu các cọc bê tông cối thép, không có thiết kế các công trình như trạm điện, trạm xử lý nước thải, khu trạm khí oxy …

Ngày 26/12/2014, UBND tỉnh Bắc Kạn có Kết luận thanh tra số 428/KL-UBND về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn quy mô 500 giường, nêu rõ: Kể từ khi dự án triển khai năm 2009 đến nay, Ban Quản lý dự án- đại diện cho chủ đầu tư- đã để xảy ra nhiều sai phạm từ giải phóng mặt bằng, đền bù tái định cư cho đến việc thực hiện các gói thầu xây lắp, chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư, xây dựng đến nghiệm thu, thanh quyết toán giá trị khối lượng xây dựng…

Đặc biệt, có biểu hiện làm trái quy định, gây hậu quả và gây thiệt hại ngân sách Nhà nước, cụ thể là với hạng mục xây dựng Nhà trung tâm kỹ thuật cao, giá trị khối lượng còn lại được xác định chưa thi công là 166 tỷ đồng, cao hơn giá trị trúng thầu EPC là 23 tỷ đồng.

Kết luận thanh tra chỉ rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân liên quan đến các sai phạm tại dự án. Cụ thể, ông Dương Quang Bình - nguyên Phó Ban quản lý phụ trách dự án đã tự ý sử dụng hồ sơ thiết kế cơ sở có nội dung bổ sung khác với hồ sơ thiết kế dùng để đấu thầu vào việc thiết kế bản vẽ triển khai thi công không đúng với quy định của pháp luật; ông Dương Văn Hảo – Phó trưởng Ban quản lý dự án đã tham gia lập hồ sơ nghiệm thu không đầy đủ tính pháp lý, trình tự, khối lượng thi công xây lắp không thống nhất với hồ sơ trúng thầu; ông Mã Văn Thịnh - Trưởng Ban quản lý dự án, bị xác định đã phê duyệt dự toán một số hạng mục công trình không đúng với hồ sơ thiết kế cơ sở và hồ sơ mời thầu, không phù hợp với hợp đồng EPC, ông Thịnh đã thương thảo và ký một số phụ lục hợp đồng không phù hợp, trái với hợp đồng EPC.

Cũng theo Kết luận Thanh tra, ông Mã Văn Thịnh còn chỉ đạo và ký lập hồ sơ nghiệm thu không đầy đủ pháp lý, trình tự thủ tục nghiệm thu không đúng quy định, số liệu nghiệm thu không thống nhất với hồ sơ trúng thầu; đồng thời chỉ đạo thực hiện việc thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành không đúng quy định.

Kết luận thanh tra đề nghị thu hồi 957 triệu đồng về việc chi sai trong việc đền bù giải phòng mặt bằng và 58 tỷ đồng liên quan đến việc chi sai, chi chưa đúng trong việc thi công hạng mục san nền, nhà trung tâm kỹ thuật cao của dự án.


Do nhiều sai phạm, dự án gần nghìn tỷ đã thay đổi nhiều so với phê duyệt ban đầu.

Hơn 3 năm trôi qua kể từ ngày UBND tỉnh Bắc Kạn có Kết luận thanh tra số 428/KL-UBND, ngày 4/01/2018 UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn có Thông báo số 62-TB/UBKTTU về Nội dung kỳ họp thứ 12 và 13 của UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Theo đó, thông qua việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với các cá nhân liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn đã phát hiện nhiều sai phạm làm ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân, gây dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân. Qua đó, UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn đã yêu cầu các cá nhân liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Cụ thể, ông Mã Văn Thịnh - Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn, nguyên Phó Trưởng ban, Trưởng ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn đã có khuyết điểm khi kiểm tra, rà soát đối chiếu hồ sơ thiết kế cơ sở chưa chặt chẽ trước khi ký Quyết định số 15/QĐ-BQLDA ngày 16/3/2011 của Ban Quản lý dự án về phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công hạng mục san nền và cống thoát nước qua khu Bắc - Nam, dẫn đến quá trình thực hiện dự án có một số phát sinh vướng mắc cần điều chỉnh. Tuy nhiên, sau đó, ông Thịnh đã kịp thời phát hiện và chủ động đề xuất giải pháp khắc phục những thiếu sót.

UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn nhận thấy khuyết điểm của Mã Văn Thịnh chưa đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn đã yêu cầu ông Mã Văn Thịnh cần nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Ông Dương Quang Bình - Phó Giám đốc Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, nguyên Phó Trưởng ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, là người chịu trách nhiệm chính trong việc ký Tờ trình số 05/TTr-BQLDA ngày 9/3/2010 trình UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt lại Dự án và Tờ trình số 10/TTr-BQLDA ngày 1/4/2010 để trình UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt kế hoạch đấu thầu khi hồ sơ dự án chưa hoàn thiện, đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Theo UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn, những vi phạm, khuyết điểm của ông Bình phải thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Tuy nhiên, căn cứ nguyên tắc xử lý kỷ luật và thời hiệu thi hành kỷ luật tại Điều 3, Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị, UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn đã thống nhất không xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Dương Quang Bình.

Ông Triệu Việt Tiến - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Kạn, nguyên Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn, là người chịu trách nhiệm chính trong việc rà soát, thẩm định hồ sơ dự án, tham mưu lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn ký ban hành các văn bản như Tờ trình số 140/TTr-KHĐT ngày 18/3/2010, Tờ trình số 169/TTr-KHĐT ngày 6/4/2010, Tờ trình số 181/TTr-KHĐT ngày 15/4/2010 và Báo cáo thẩm định số 98/BCTĐ-KHĐT ngày 17/6/2010 về kết quả đấu thầu gói thầu số 05 khi hồ sơ dự án chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Theo UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn, những vi phạm, khuyết điểm của ông Tiến phải thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Tuy nhiên, căn cứ nguyên tắc xử lý kỷ luật và thời hiệu thi hành kỷ luật tại Điều 3, Quy định số 102 - QĐ/TW của Bộ Chính trị, UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn đã thống nhất không xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Triệu Việt Tiến.

Các ông Nguyễn Minh Đức - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn; ông Nguyễn Văn Hợi - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn, nguyên Trưởng phòng Công nghiệp - Xây dựng cơ bản, Văn Phòng UBND tỉnh Bắc Kạn; ông Lèng Thái Huân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, Sở Y tế Bắc Kạn, nguyên Trưởng Phòng Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn đã có khuyết điểm trong việc tham mưu trình UBND tỉnh Bắc Kạn ký ban hành Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 7/4/2010 về việc phê duyệt gói thầu số 05; Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 13/11/2012 về việc phê duyệt hoàn thiện dự án và phân kỳ đầu tư dự án có một số nội dung trong các quyết định trên chênh lệch về mặt số liệu.

Qua xem xét, UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn nhận định, những vi phạm, khuyết điểm của các ông nêu trên chưa đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn đã yêu cầu các ông nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn, những vi phạm tại Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn tuy không lớn nhưng kéo dài và gây bức xúc trong đội ngũ cán bộ cũng như quần chúng nhân dân. Qua thanh kiểm tra đã làm rõ những vi phạm, mức độ của từng cá nhân, đồng thời yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, từ đó góp phần rộng đường dư luận, xử lý dứt điểm những vi phạm, làm trong sạch đội ngũ cán bộ đảng viên, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Dư luận tại tỉnh Bắc Kạn cho rằng, với những sai phạm trong các dự án như: Thu tiền trái quy định tại Dự án hồ Nặm Cắt, “biếu không” doanh nghiệp 6,5 tỷ đồng tại dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Thác Bạc hay Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn nói trên đã diễn ra nhiều năm song trì hoãn để đến khi hết “thời hiệu thi hành kỷ luật” mới kết luận xử lý… dù đúng quy định nhưng sẽ tạo nên những tiền lệ nguy hiểm trong phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm theo tinh thần của các Nghị quyết Trung ương.

Thái Nguyên Nhân

Các bài đã đăng: