10:09 | 09/07/2019

Bắc Kạn: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai

(Xây dựng) - UBND tỉnh Bắc Kạn vừa có văn bản chấn chỉnh và tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về đất đai trong thời gian tới, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm, đặc biệt liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức.


Công trình xây dựng trái phép tại thôn Nam Đội Thanh, xã Nông Thượng, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn đang đi vào hoàn thiện.

Ngày 01/7/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn đã có Công văn số 3534/UBND-KTTCKT chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, TP Bắc Kạn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về đất đai, quy hoạch xây dựng đô thị đến thôn, bản, tổ dân phố giúp người dân nắm được, thực hiện; tuyên truyền, phổ biến để người dân không mua, bán, chuyển nhượng, góp vốn đối với những thửa đất chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (tránh tình trạng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên quy hoạch, trên giấy… không đúng quy định).

Đặc biệt quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, không được lợi dụng vị trí, chức vụ để tư lợi cá nhân, để mua bán chuyển nhượng đất tràn lan, không theo quy định; nghiêm túc thực hiện quy định bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, không được để lộ, lọt thông tin về quy hoạch, dự án khi chưa được phép công bố, cung cấp thông tin.

Quản lý chặt chẽ đất đai, xây dựng; giao trách nhiệm cho chính quyền cấp xã trong việc quản lý, giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất đối với những nơi đã có quy hoạch; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tăng cường thanh, kiểm tra xử lý vi phạm về đất đai, đặc biệt việc sử dụng đất sai mục đích, mua, bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái pháp luật; quản lý chặt chẽ việc chia tách thửa đất, tách khẩu, nhập khẩu, nhất là khu vực đã có dự án, quy hoạch; xử lý kịp thời, kiên quyết đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai theo hướng bên cạnh việc xử lý bằng hình thức phạt tiền, cần áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc dỡ bỏ công trình khôi phục hiện trạng ban đầu.

Chủ tịch UBND các huyện, TP Bắc Kạn chỉ đạo các phòng, ban của huyện, thành phố đặc biệt là Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phải thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, ban hành quyết định đình chỉ kịp thời, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật ngay từ khi các vi phạm đó xảy ra, trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay với cấp có thẩm quyền để kịp thời xử lý. Địa phương nào để xảy ra vi phạm mà không xử lý, kéo dài chậm xử lý thì công chức địa chính, xây dựng, đô thị, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND cấp huyện. Chủ tịch UBND cấp huyện liên đới chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, UBND tỉnh Bắc Kạn yêu cầu: Quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thực hiện nghiêm túc quy định bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất; không được để lộ, lọt thông tin về quy hoạch, dự án khi chưa được phép công bố, cung cấp thông tin; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để cán bộ, công chức, viên chức của ngành lợi dụng vị trí, chức vụ để tư lợi cá nhân, khai thác thông tin trái quy định, chạy trước đón đầu dự án, đón đầu quy hoạch để mua bán, chuyển nhượng đất đai trái quy định, làm phức tạp tình hình, gây dư luận không tốt trong xã hội.

Bên cạnh đó, theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý, thường xuyên theo dõi, tích cực phối hợp, làm việc với UBND các huyện, thành phố để thống nhất tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, giải quyết. Thường xuyên tổ chức thanh, kiểm tra tại các địa phương, các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở thương mại, khu vực có vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng, làm rõ vi phạm và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vi phạm và để xảy ra vi phạm; báo cáo, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, trước đó, ngày 23/01/2017, UBND tỉnh Bắc Kạn cũng đã có Chỉ thị số 02/CT- UBND về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tuy nhiên, việc chuyển biến còn chậm, công tác quản lý, sử dụng đất đai tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là UBND các phường, thị trấn vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như việc lấn, chiếm, mua bán, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái pháp luật còn xảy ra; tình trạng xây dựng nhà, công trình không phép, sai phép trên đất nông nghiệp; việc lợi dụng chính sách về giải phóng mặt bằng để chia tách thửa đất, tách khẩu, nhập khẩu để trục lợi kiếm lời, nhất là tại các khu vực có dự án đầu tư...

NTV

Các bài đã đăng: