15:09 | 14/03/2019

Bộ Xây dựng báo cáo về tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2018

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng nhận được công văn số 670/BTP-HTQT ngày 01/3/2019 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện báo cáo tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2018. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Tư pháp.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trong năm 2018, Bộ Xây dựng thực hiện 03 dự án hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến xây dựng các chính sách pháp luật, cụ thể: Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quy hoạch Đô thị xanh tại Việt Nam” do tổ chức KOICA viện trợ không hoàn lại; Dự án “Tăng cường năng lực trong dự toán chi phí, quản lý hợp đồng chất lượng và an toàn trong các dự án đầu tư xây dựng” do JICA tài trợ; Dự án Xây dựng chính sách tổng thể nhà ở xã hội tại Việt Nam.

Đánh giá tình hình thực hiện các dự án

Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quy hoạch Đô thị xanh tại Việt Nam” do tổ chức KOICA viện trợ không hoàn lại: Dự án được triển khai từ năm 2015 - 2018, với tổng giá trị 6.5 triệu USD, do tổ chức KOICA viện trợ khôn hoàn lại. Mục tiêu của dự án nhằm góp phần thực hiện Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh của Chính phủ Việt Nam, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững thông qua việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật về quy hoạch đô thị xanh.

Dự án có 4 sản phẩm chính gồm: xây dựng bộ chỉ số đô thị xanh; thiết lập hệ thống GDSS (hỗ trợ kỹ thuật quy hoạch đô thị xanh); lập phương án quy hoạch thí điểm tại khu đô thị Yên Bình (Thái Nguyên) và thành phố Rạch Giá (Kiên Giang); xây dựng khung pháp lý về quy hoạch đô thị xanh.

Kết quả dự án đóng góp tích cực vào việc thực hiện các Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và nâng cao năng lực trong việc lập và quản lý quy hoạch đô thị xanh tại Việt Nam.

Dự án “Tăng cường năng lực trong dự toán chi phí, quản lý hợp đồng chất lượng và an toàn trong các dự án đầu tư xây dựng” do JICA tài trợ: Dự án được triển khai từ năm 2015 - 2018, với tổng giá trị hơn 3 triệu USD do JICA tài trợ. Mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực của cán bộ cũng như các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng về dự toán chi phí, quản lý hợp đồng, chất lượng và an toàn trong các dự án đầu tư xây dựng. Qua đó, nhằm đảm bảo các dự án xây dựng ở Việt Nam được quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời cải thiện các quy định về quản lý các dự án xây dựng công.

Thông qua kết quả dự án, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu sửa đổi Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành. Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng đang được Chính phủ giao thực hiện Đề án “Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng” theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017.

Dự án Xây dựng chính sách tổng thể nhà ở xã hội tại Việt Nam: Dự án được triển khai từ năm 2018 – 2020 với tổng kinh phí là 3.3 triệu USD, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc là 3 triệu USD, vốn đối ứng của Việt Nam là 0,3 triệu USD. Dự án do tổ chức KOICA thực hiện và Bộ Xây dựng là Cơ quan chủ quản dự án.

Mục tiêu của dự án là xây dựng Chiến lược nhà ở xã hội trong Chiến lược Nhà ở Quốc gia giai đoạn 2021-2030 và sửa đổi Luật Nhà ở thông qua việc phân tích các điều kiện phát triển nhà ở xã hội tại Việt Nam trong quá trình đô thị hóa; các chính sách pháp luật, thể chế của Việt Nam hiện nay.

Đánh giá chung: Các dự án hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện khung thể chế, pháp lý (xây dựng và hoàn thiện các Luật, các văn bản dưới Luật) thông qua việc cung cấp chuyên gia quốc tế, những kinh nghiệm và bài học tốt của quốc tế và khu vực trong lĩnh vực pháp luật đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Thông qua các dự án, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của ngành Xây dựng đã từng bước được hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu hội nhập và tăng cường vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.

Tuyết Hạnh

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: