10:26 | 21/05/2019

Bộ Xây dựng thực hiện pháp điển các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền pháp điển

(Xây dựng) – Về việc rà soát và thực hiện pháp điển các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền pháp điển, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 2427/BKHĐT-TCTK ngày 16/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý danh mục văn bản quy phạm pháp luật và kết quả pháp điển đề mục.

Do vậy, Bộ Xây dựng đã rà soát văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện pháp điển và ký xác thực kết quả pháp điển thành phần đối với 2 văn bản quy phạm pháp luật đưa vào pháp điển đề mục Thống kê thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Xây dựng: Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/08/2018 ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng và Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/08/2018 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: