16:39 | 19/10/2017

Công tác tư pháp quý III/2017 đạt được nhiều kết quả tích cực

Chiều 19/10, Bộ Tư pháp tổ chức họp báo về công tác tư pháp quý III năm 2017.

Tại họp báo, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Tư pháp Đỗ Đức Hiển cho biết, trong quý III/2017, Bộ Tư pháp, ngành tư pháp tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt, nhiệm vụ công tác và đạt được những kết quả tích cực. Bộ Tư pháp đã hoàn thiện và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 12 đề án, văn bản. Thực hiện thẩm định 59 dự thảo VBQPPL; 10 đề án xây dựng nghị định của Chính phủ và 15 điều ước quốc tế; đã kiểm tra 855 văn bản của các bộ, ngành, địa phương, bước đầu đã phát hiện 54 văn bản sai về nội dung;…

Về công tác thi hành án dân sự năm 2017 (tính từ ngày 1/10/2016-30/9/2017), đã thi hành xong 549.415 việc, đạt tỷ lệ 79,25%, tăng 0,72% so với năm 2016; về tiền, đã thi hành xong trên 35.242 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 38,31%, tăng 21,12% so với năm 2016. Như vậy, so với chỉ tiêu, nhiệm vụ Quốc hội giao, năm 2017, hệ thống THADS đã thi hành vượt chỉ tiêu cả về việc (vượt 9,24%) và về tiền (vượt 8,3%).

Bên cạnh đó, công tác bổ trợ tư pháp, lý lịch tư pháp, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết kiến nghị của người dân,… được tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2017, Bộ và ngành Tư pháp sẽ tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, nhất là các báo cáo Bộ Tư pháp được phân công giúp Chính phủ trình Quốc hội gồm: Báo cáo về tình hình thi hành Hiến pháp; Báo cáo về tình hình triển khai thi hành luật, pháp lệnh theo Nghị quyết số 67/2013/QH13 năm 2013 của Quốc hội; Báo cáo về công tác thi hành án; Báo cáo về hoạt động tương trợ tư pháp.

Tổ chức triển khai thi hành các luật mới được thông qua. Tập trung theo dõi, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh. Thực hiện nhiệm vụ thẩm định các VBQPPL, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh và tình hình xử lý các văn bản đã được kết luận sai về nội dung; thực hiện tốt nhiệm vụ trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Triển khai tốt công tác thi hành án dân sự năm 2018; tập trung giải quyết có hiệu quả các nhiệm vụ phức tạp, kéo dài. Chỉ đạo các cơ quan tư pháp giải quyết tốt các nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực tư pháp, nhất là bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp. Tập trung thanh tra, kiểm tra trong một số lĩnh vực như công chứng, đấu giá. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017 bảo đảm thiết thực, hiệu quả…


Theo Nguyễn Hoàng/Baochinhphu.vn

Các bài đã đăng: