19:54 | 16/11/2018

Đà Nẵng: Gần 500 trường hợp thuê chung cư Nhà nước có sở hữu nhà ở

(Xây dựng) - Qua kiểm tra, Đoàn thanh tra TP Đà Nẵng phát hiện 495 trường hợp có sở hữu nhà ở và đất trên địa bàn thành phố vẫn đang thuê nhà ở chung cư thuộc sở hữu Nhà nước.

Ngày 16/11, Thanh tra TP Đà Nẵng tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 8633/KL-UBND về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, bố trí, sử dụng chung cư thuộc sở hữu Nhà nước tại Cty Quản lý nhà chung cư (hiện nay là Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Kết quả kiểm tra hồ sơ xác minh, xét duyệt, bố trí thuê nhà chung cư của 1.324 trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đang thuê chung cư do Cty cung cấp cho thấy, cơ bản Cty thực hiện đúng theo quy định về quy trình, thủ tục cách thức tiếp nhận hồ sơ và bố trí căn hộ chung cư cho thuê.

Qua kiểm tra quy trình, thủ tục, cách thức tiếp nhận hồ sơ và bố trí căn hộ chung cư theo Quyết định số 1993/QĐ-UBND ngày 02/4/2014 của UBND thành phố tại Cty cho thấy, có 97 hồ sơ thiếu giấy đăng ký kết hôn, 11 hồ sơ thiếu hộ khẩu, 94 hồ sơ thiếu Biên bản bốc thăm.

Qua kiểm tra 1.324 hồ sơ thì có 132 trường hợp chuyển đổi chung cư không có văn bản đồng ý của cấp có thẩm quyền (UBND thành phố), Giám đốc Cty có bút phê đồng ý trực tiếp trên đơn đối với các hộ xin chuyển đổi căn hộ chung cư và trên phiếu trình của thành viên Hội đồng bốc thăm.

Đến thời điểm ngày 28/02/2018, vẫn còn 25 trường hợp nợ tiền thuê nhà trên 03 tháng nhưng Cty không thực hiện chấm dứt hợp đồng, kiến nghị thu hồi căn hộ. Qua kiểm tra, có 155 trường hợp chưa gia hạn hợp đồng thuê căn hộ chung cư khi đến hạn là không đúng quy định.

Theo báo cáo của Cty, có 98 trường hợp ở không đúng đối tượng và không ở thường xuyên nhưng không thực hiện việc chấm dứt hợp đồng, kiến nghị thu hồi căn hộ và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Có 06 trường hợp được Giám đốc Cty đồng ý cho thông phòng 2 căn hộ chung cư với nhau để cho thuê, cụ thể: 05 trường hợp được thông phòng tại chung cư Vũng Thùng và 01 trường hợp được thông phòng tại chung cư Nại Hiên Đông 2.

Ngoài ra, qua kiểm tra, lãnh đạo Cty báo cáo đã thực hiện bố trí cho thuê nhà chung cư 61 trường hợp ngoài danh sách 1.324 trường hợp là CBCCVC (đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố) nhưng không được cơ quan thẩm quyền xét duyệt.

Kiểm tra thực tế 190/1.324 căn hộ chung cư tại các khu chung cư, có 112 trường hợp ở chính chủ, 02 trường hợp không ở thường xuyên, 08 trường hợp khóa cửa không có xác nhận, 17 trường hợp người khác ở.

Có 51 trường hợp khóa cửa tại thời điểm kiểm tra được Nhà trưởng xác nhận: 29 trường hợp ở chính chủ, 02 trường hợp bỏ trống, 01 trường hợp trả nhà, 11 trường hợp không ở thường xuyên, 08 trường hợp người khác ở.

Kết quả rà soát về tình trạng nhà, đất của 1.324 trường hợp CBCCVC đang được bố trí nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước, Đoàn thanh tra tổng hợp có 495 trường hợp có sở hữu nhà ở và đất trên địa bàn thành phố (vợ hoặc chồng có đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất).

Trong đó có 169 trường hợp đang thuê chung cư có sở hữu nhà ở (kể cả vợ và chồng) trên địa bàn thành phố, gồm có: 152 trường hợp hiện đang đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, 17 trường hợp đã chuyển nhượng, tặng cho nhà ở.

56 trường hợp đang thuê chung cư hiện có từ 02 thửa đất trở lên thuộc sở hữu của mình (kể cả vợ và chồng) trên địa bàn thành phố; 250 trường hợp đang thuê chung cư hiện có 01 thửa đất thuộc sở hữu của mình (kể cả vợ và chồng) trên địa bàn thành phố.

20 trường hợp đang thuê chung cư có từ 01 hoặc nhiều thửa đất thuộc sở hữu của mình (kể cả vợ và chồng) trên địa bàn thành phố đã chuyển nhượng trước thời gian thanh tra ngày 26/3/2018.

Kết quả đối chiếu việc rà soát của các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện với việc báo cáo, kê khai của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp về tình trạng nhà và đất của CBCCVC được thuê nhà chung cư, thể hiện 181 trường hợp có nhà, đất trên địa bàn quận, huyện nhưng các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện không rà soát được.

Trong đó, trên địa bàn quận Liên Chiểu có 33 trường hợp có nhà và đất nhưng Chi nhánh quận Liên Chiểu chỉ rà soát được 03 trường hợp có nhà, đất (thiếu 30 trường hợp); trên địa bàn quận Cẩm Lệ có 101 trường hợp có nhà và đất nhưng Chi nhánh quận Cẩm Lệ chỉ rà soát được 28 trường hợp có nhà, đất (thiếu 73 trường hợp).

Qua đối chiếu với danh sách do các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện cung cấp thì phát hiện có 144 trường hợp kê khai không đúng thực tế hoặc không kê khai về tình trạng nhà ở, đất ở thuộc sở hữu của mình.

Nguyễn Tuấn

Các bài đã đăng: