14:44 | 01/10/2019

Đà Nẵng: Xử phạt gần 900 triệu đồng trong lĩnh vực đăng ký đầu tư

(Xây dựng) - Qua 9 tháng đầu năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng đã tiến hành công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; đồng thời ban hành 29 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC), với số tiền xử phạt vi phạm lên tới 896 triệu đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng đã ban hành 29 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Theo đó, Sở đã thực hiện 4 cuộc kiểm tra độc lập đối với 52 doanh nghiệp. Lĩnh vực kiểm tra chủ yếu là: Việc chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký đầu tư (về tiến độ triển khai thực hiện dự án); việc chấp hành quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp; việc chấp hành các quy định theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư nước ngoài; việc chấp hành các quy định theo Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Các vi phạm chủ yếu như sau: Về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp: Không có người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam; kê khai không trung thực, chính xác nội dung đăng ký doanh nghiệp; không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp….

Về lĩnh vực đăng ký đầu tư: Không thực hiện báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, không thực hiện đúng nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư… Qua đó, Sở đã ban hành 29 Quyết định XPVPHC, với số tiền xử phạt vi phạm là 896 triệu đồng và cơ bản các doanh nghiệp đã thực hiện nộp tiền phạt vào Kho bạc Nhà Nước theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng đã thực hiện khảo sát trước kiểm tra; đã có báo cáo khảo sát, dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra trong quý III, quý IV/2019. Sở cũng cử đại diện tham gia Đoàn Kiểm tra liên ngành về kiểm tra hoạt động kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và 1 Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trong khu công nghiệp.

Thanh tra Sở đã phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở xử lý vi phạm hành chính của nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án.

Nguyễn Tuấn

Các bài đã đăng: