14:52 | 16/05/2019

Đề nghị bỏ 3 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng đề nghị bãi bỏ toàn bộ 3 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, do các văn bản này không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đó là: Nghị quyết số 06/2004/NQ-CP ngày 19/5/2004 của Chính phủ về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường BĐS; Chỉ thị số 43/2004/CT-TTg ngày 03/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho UBND các tỉnh thành; Chỉ thị số 01/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển và quản lý thị trường BĐS.

Thanh Nga

Các bài đã đăng: