17:01 | 09/06/2019

Dự kiến giải quyết đối với khiếu nại của ông Trần Duy Ân đòi lại căn nhà số 05 Nguyễn Thái Học, TP Pleiku

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh Gia Lai về việc dự kiến giải quyết đối với khiếu nại của ông Trần Duy Ân đòi lại căn nhà số 05 đường Nguyễn Thái Học, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước đó, ngày 5/3/2019, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 28/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp giải quyết khiếu nại của ông Trần Duy Ân về căn nhà số 05 Nguyễn Thái Học, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, trong đó có ý kiến chỉ đạo: “Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh Gia Lai rà soát lại các quy định của pháp luật, thống nhất biện pháp giải quyết phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế địa phương, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của gia đình ông Trần Duy Ân. Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2019”.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ Xây dựng trao đổi với Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh Gia Lai về nội dung vụ việc và dự kiến giải quyết đối với khiếu nại của ông Trần Duy Ân như sau: Căn nhà số 05 đường Nguyễn Thái Học (cũ là số 2-4 Nguyễn Thái Học), phường Hội Thương, TP Pleiku nguyên do ông Trần Duy Đào và vợ là bà Nguyễn Thị Dưỡng mua từ năm 1959. Trước giải phóng, ông Đào, bà Dưỡng sử dụng căn nhà này làm nhà nghỉ (nhà ngủ Đông Thạnh). Năm 1974, ông Đào về Nha Trang sinh sống, giao căn nhà nói trên cho em trai là ông Trần Ngọc Châu quản lý.

Ngày 18/6/1975, ông Trần Ngọc Châu và ông Lê Văn Ngọc, đại diện cho Ty Tài chính ký “Biên bản bàn giao nhà ngủ Đồng Thạnh”, theo đó, ông Châu tạm giao quyền sử dụng nhà ngủ Đồng Thạnh cho Ty Tài chính Gia Lai. Ty Tài chính sử dụng căn nhà này làm nhà ở tập thể cho cán bộ, công nhân viên của cơ quan.

Ngày 20/8/1992, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 139/QĐ-UB thu hồi căn nhà số 05 đường Nguyễn Thái Học, giao cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai quản lý bố trí làm Phòng khám và điều trị nhân đạo.

Ngày 14/4/2003, UBND tỉnh Gia Lai đã có Quyết định số 274/QĐ-UB điều chuyển ngôi nhà số 05 đường Nguyễn Thái Học cho Đài truyền hình Đà Nẵng để làm Văn phòng thường trú tại tỉnh Gia Lai.

Đài truyền hình đã đầu tư xây dựng mới một căn nhà 04 tầng, diện tích xây dựng 190,5 m2, diện tích sàn 606,2 m2 tại số 05 Nguyễn Thái Học. Căn nhà này hiện do Ban truyền hình tiếng dân tộc - Đài truyền hình Việt Nam sử dụng làm trụ sở Văn phòng cơ quan thường trú tại Tây Nguyên.

Ông Trần Duy Ân, con trai của ông Đào và bà Dưỡng, có đơn xin lại hai căn nhà số 05 Nguyễn Thái Học và 16 Tăng Bạt Hổ (ông Đào chết năm 1996). Ngày 3/8/1999, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 810/QĐ-UB bác đơn của ông Ân.

Ông Ân tiếp tục khiếu nại đến Bộ Xây dựng. Ngày 19/6/2008, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 851/QĐ-BXD công nhận quyết định của UBND tỉnh Gia Lai.

Ông Ân tiếp tục khiếu nại. Ngày 14/12/2015, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 10420/VPCP-V.I thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: đồng ý Báo cáo kết luận số 2006/BC-TTC của Thanh tra Chính phủ; giao Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Gia Lai thực hiện theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ là trả lại nhà 16 Tăng Bạt Hổ cho ông Ân.

Ngày 04/02/2016, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 110/QĐ-BXD thay thế Quyết định số 851/QĐ-BXD ngày 19/6/2008, nội dung: UBND tỉnh Gia Lai trả lại căn nhà số 16 Tăng Bạt Hổ cho ông Trần Duy Ân.

Ông Ân tiếp tục có đơn đòi lại nhà số 05 Nguyễn Thái Học.

Ngày 19/12/2017, Bộ Xây dựng có Công văn số 3050/BXD-TTr xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc có trả lại căn nhà số 05 Nguyễn Thái Học cho gia đình ông Trần Duy Ân hay Nhà nước tiếp tục quản lý theo chính sách hiện hành.

Ngày 4/1/2018, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 131/VPCP-V.I thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Xây dựng kiểm tra, rà soát khiếu nại của ông Trần Duy Ân đối với nhà số 05 Nguyễn Thái Học, đề xuất phương án giải quyết theo quy định.

Ngày 8/10/2018, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 1712/BC-TTCP báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra, rà soát khiếu nại của ông Ân đối với nhà số 05 đường Nguyễn Thái Học, trong đó kiến nghị: Giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng giải quyết khiếu nại của ông Trần Duy Ân về việc đòi lại nhà số 05 Nguyễn Thái Học (giải quyết lần 2) theo quy định của pháp luật.

Ngày 5/3/2019, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 28/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp giải quyết khiếu nại của ông Trần Duy Ân về căn nhà số 05 Nguyễn Thái Học.

Ngày 18/3/2019, Thanh tra Bộ Xây dựng có Văn bản số 215/TTr-KNTC đề nghị UBND tỉnh Gia Lai làm rõ một số nội dung và cung cấp các tài liệu liên quan đến căn nhà nói trên. Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh Gia Lai đã gửi Báo cáo số 899/UBND-NC và các tài liệu liên quan theo yêu cầu của Bộ Xây dựng.

Sau khi nghiên cứu Báo cáo số 1712/BC-TTCP ngày 8/10/2018 của Thanh tra Chính phủ, Báo cáo số 899/UBND-NC ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về khiếu nại của ông Trần Duy Ân và các tài liệu liên quan, Bộ Xây dựng thấy rằng:

Căn nhà số 05 đường Nguyễn Thái Học trước giải phóng sử dụng để kinh doanh phòng ngủ. Sau giải phóng, ông Trần Duy Đào không có mặt ở địa phương, em trai ông Đào đã tạm giao căn nhà này cho cơ quan Nhà nước sử dụng. Mặc dù Nhà nước chưa có văn bản quản lý căn nhà số 05 đường Nguyễn Thái Học, nhưng thực tế Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng căn nhà này ổn định từ sau giải phóng đến nay.

Căn cứ theo quy định tại Điều 1, Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội “Nhà nước không xem xét lại chủ trương chính sách và việc thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN liên quan đến nhà đất đã ban hành trước ngày 1/7/1991. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN liên quan đến nhà đất” thì việc ông Trần Duy Ân đòi lại căn nhà số 05 đường Nguyễn Thái Học là không có cơ sở để giải quyết trả lại.

Vì vậy, Bộ Xây dựng dự kiến ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Trần Duy Ân đòi lại căn nhà số 05 đường Nguyễn Thái Học theo hướng:

“Công nhận một phần nội dung Quyết định số 810/QĐ-UB ngày 03/8/1999 của UBND tỉnh Gia Lai về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Duy Ân.

Nội dung được công nhận là: Không thừa nhận việc đòi lại căn nhà số 05 đường Nguyễn Thái Học, phường Hội Thương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai của ông Trần Duy Ân”.

Đề nghị Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh Gia Lai có ý kiến bằng văn bản gửi Bộ Xây dựng trước ngày 15/6/2019 để Bộ Xây dựng ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của ông Trần Duy Ân và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Khánh An

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: