10:53 | 13/07/2011

Đề nghị kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng Hà Nội

Theo Tiến sỹ Phạm Gia Yên, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng: Thời gian qua Bộ Xây dựng nhận được nhiều đơn của ông Đặng Tấn Bính trú tại số 154 phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội khiếu nại rất gay gắt việc ông Vũ Đức Cảnh xây dựng công trình tại số 154B Lạc Trung làm nghiêng, nứt, ảnh hưởng đến nhà của ông và xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp; đồng thời phản ánh việc Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng thực hiện không đúng các quy định của pháp luật trong việc xử lý đối với công trình số 154B Lạc Trung. Sau khi xem xét nội dung đơn cùng các tài liệu kèm theo, kiểm tra thực tế; thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thanh tra Bộ đã có ý kiến.

Việc khiếu nại của ông Đặng Tấn Bính, ngày 07/01/2011 Thanh tra Bộ đã có công văn số 12/BXD – TTr gửi Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng có nội dung "yêu cầu Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng kiểm tra, đồng thời yêu cầu Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Tuy ra quyết định đình chỉ thi công công trình để giả quyết khiếu kiện". Tuy nhiên, cho đến nay yêu cầu trên của Thanh tra Bộ vẫn chưa được Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng triển khai thực hiện, trong thời gian đó ông Cảnh đã tiến hành xây dựng xong phần thô của công trình 154B Lạc Trung mặc dù đã có yêu cầu tạm dừng thi công của Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Tuy để giải quyết việc gây nghiêng, nứt cho nhà 154 Lạc Trung của ông Bính. Ngày 22/4/2011, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Tuy có thông báo số 14/TB-UBND "về kết luận giải quyết đơn của ông Đặng Tấn Bính ở số 154 phố Lạc Trung khiếu kiện nhà ông Vũ Đức Cảnh ở số 154B phố Lạc Trung thi công xây dựng gây ảnh hưởng cho hộ liền kề". Qua xem xét, nội dung của Thông báo này đã trích dẫn sai nội dung quy định tại Điểm B, Khoản 5, Điều 4 của Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22/7/2009 của Bộ Xây dựng.

Để giữ nguyên kỷ cương pháp luật, Thanh tra Bộ đã gửi Công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Xây dựng kiểm tra, làm rõ nội dung khiếu nại của ông Bính về việc công trình xây dựng số 154B do ông Vũ Văn Cảnh làm chủ đầu tư xây dựng không đúng nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp gây nghiêng, lún và nứt nhà ông; kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy, các cá nhân có liên quan trong việc để ông Vũ Văn Cảnh tiến hành xây dựng công trình trong khi đã có yêu cầu tạm dừng thi công. Đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy thu hồi Thông báo số 14/TB-UBND và ban hành quyết định đình chỉ thi công đối với công trình số 154B phố Lạc Trung theo quy định tại Khoản 3, Điều 15; Điểm B, Khoản 5 Điều 4 của Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22/7/2009 của Bộ Xây dựng.


Hải Đăng (baoxaydung.com.vn)

Tags: ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  

Các bài đã đăng: