19:02 | 14/12/2018

Giải quyết khiếu nại của công dân về bồi hoàn chênh lệch giá trị đất

(Xây dựng) – Vừa qua, Bộ Xây dựng có văn bản gửi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Cúc.


Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 02/10/2018, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có Công văn số 9921/UBND-VP đề nghị Bộ Xây dựng giải thích thêm về việc áp dụng Điều 6 của Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với trường hợp khiếu nại của bà Nguyễn Thị Cúc liên quan đến nhà số 248 (nay là số 03) đường Ba Cu, Phường 1, TP Vũng Tàu.

Theo công văn nói trên của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì hiện nay bà Nguyễn Thị Cúc đang yêu cầu thực hiện bồi hoàn chênh lệch giữa nhà số 248 đường Ba Cu và nhà số 37 Nguyễn Văn Trỗi, TP Vũng Tàu trên cơ sở tính toán chênh lệch cả giá trị nhà và giá trị đất.

Trên cơ sở hồ sơ vụ việc, quy định của các chính sách pháp luật liên quan, kết quả làm việc ngày 19/11/2018 giữa lãnh đạo Bộ Xây dựng và lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thực hiện bồi hoàn tiền chênh lệch giữa nhà số 248 (số mới là 03) đường Ba Cu và nhà số 37 Nguyễn Văn Trỗi bản chất là thanh toán cho gia đình bà Cúc phần còn lại mà khi mua lại nhà số 248 Ba Cu Nhà nước chưa thanh toán.

Nhà nước ban hành quyết định mua lại nhà số 248 Ba Cu (khách sạn Lê Diệp) của gia đình bà Cúc năm 1986 là căn cứ theo Thông tư số 348/TTg ngày 27/6/1978 của Phủ Thủ tướng về tiếp tục cải tạo và xây dựng ngành kinh doanh khách sạn ở miền Nam, trong đó quy định: Việc định giá mua lại khách sạn thực hiện theo Chỉ thị 93/TTg ngày 03/2/1978 của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành một số chính sách cụ thể trong công tư hợp doanh ở các tỉnh miền Nam, theo đó, “Đối với đất, vì là tài sản quốc gia, không định giá”.

Điều 6 Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 quy định: Đối với nhà đất mà Nhà nước đã trưng mua nhưng chưa thanh toán tiền hoặc đã thanh toán một phần cho chủ sở hữu thì Nhà nước thực hiện thanh toán cho chủ sở hữu hoặc người thừa kế hợp pháp của họ, số tiền thanh toán “được xác định trên cơ sở diện tích nhà lúc trưng mua...”.

Khoản 2, Điều 6, Nghị định 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ hướng dẫn Điều 6 Nghị quyết 755 quy định: “Không tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá để thanh toán”.

Đối chiếu các quy định nói trên, việc bà Nguyễn Thị Cúc yêu cầu thực hiện bồi hoàn chênh lệch giá trị đất là không có cơ sở.

Đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo các cơ quan chức năng căn cứ quy định tại Điều 6 Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11, Điều 6 Nghị định 127/2005/NĐ-CP và Mục II Thông tư số 19/2005/TT-BXD ngày 01/12/2005 của Bộ Xây dựng, thanh toán cho gia đình bà Cúc số tiền chênh lệch giữa giá trị nhà số 248 (nay là số 03) đường Ba Cu và giá trị nhà số 37 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Vũng Tàu; không tính giá trị quyền sử dụng đất.

Linh Nguyễn

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: