15:26 | 22/05/2019

Giải quyết khiếu nại liên quan đến nhà ở tại TP Vũng Tàu

(Xây dựng) – Về việc giải quyết khiếu nại liên quan đến nhà số 54 Lý Thường Kiệt, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Ngày 12/4/2019, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2995/VPCP-V.I thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình: “Về việc khiếu nại liên quan đến căn nhà 54 Lý Thường Kiệt, phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định giải quyết số 487/QĐ-BXD ngày 25/4/2015, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết tại Văn bản số 164/TB-VPCP ngày 08/5/2018 và Văn bản số 8996/VPCP-V.I ngày 19/9/2018 của Văn phòng Chính phủ; Bộ Xây dựng nghiên cứu nội dung Văn bản số 5470-CV/TU ngày 26/3/2019 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu và các văn bản nêu trên để có văn bản trả lời và hướng dẫn địa phương thực hiện giải quyết theo quy định của pháp luật”.

Ngoài ra, Văn bản số 5470-CV/TU ngày 26/3/2019 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu có nội dung: Kiến nghị Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận quan điểm của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giải quyết vụ việc khiếu nại đối với nhà đất số 54 Lý Thường Kiệt, TP Vũng Tàu như sau “Sau khi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thu hồi lại nhà đất nêu trên, giải quyết quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp do hủy cổ phần hóa, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ giải quyết trả lại nhà cho chủ sở hữu”.

Thực tế cho thấy, mặc dù chưa có văn bản quản lý nhà đất số 54 Lý Thường Kiệt, nhưng Nhà nước đã có quá trình bố trí sử dụng. Căn cứ Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội về nhà đất do Nhà nước quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991 thì không xem xét trả lại.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu các quy định của pháp luật để xác định trường hợp nào được coi là nhà đất mà Nhà nước đã trưng dụng để vận dụng giải quyết theo quy định tại Khoản 4, Điều 1, Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Cho ý kiến về việc áp dụng pháp luật để xử lý đối với trường hợp nhà 54 Lý Thường Kiệt, xem xét vận dụng chính sách hỗ trợ theo quy định, không xem xét trả lại vì đã có quá trình quản lý, bố trí sử dụng.

Đến ngày 24/8/2018, Bộ Tư pháp có Công văn số 201/BC-BTP báo cáo Thủ tướng Chính phủ, theo đó, nhà 54 Lý Thường Kiệt, phường 1, TP Vũng Tàu không được coi là nhà đất mà Nhà nước đã trưng dụng để vận dụng giải quyết theo quy định tại Khoản 4, Điều 1, Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngày 19/9/2018, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8996/VPCP-V.I thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình như sau: “Đồng ý với nội dung báo cáo, kiến nghị của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 201/BC-BTP ngày 24/8/2018 về việc giải quyết khiếu nại liên quan đến nhà 54 Lý Thường Kiệt, phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đồng thời, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Văn bản số 164/TB-VPCP ngày 08/5/2018 của Văn phòng Chính phủ và Văn bản số 201/BC-BTP ngày 24/8/2018 của Bộ Tư pháp, thực hiện giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại, trả lời công dân theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, đối với khiếu nại liên quan đến căn nhà 54 Lý Thường Kiệt, phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết tại Văn bản số 164/TB-VPCP ngày 08/5/2018 và Văn bản số 8996/VPCP-V.I ngày 19/9/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại các văn bản nói trên.

Cuối cùng, việc xem xét vận dụng chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với trường hợp nhà 54 Lý Thường Kiệt và việc cổ phần hóa liên quan đến nhà đất này thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: