10:25 | 07/05/2019

Góp ý Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thực hiện pháp điển đề mục “Hải quan”

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Bộ Tài chính về việc góp ý Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thực hiện pháp điển đề mục “Hải quan”.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Bộ Xây dựng đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Xây dựng và các văn bản dự kiến thực hiện pháp điển đối với đề mục “Hải quan”. Kết quả rà soát cho thấy, có một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc đề mục “Hải quan” có nội dung liên quan đến phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Cụ thể, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan: Tại Điều 19 quy định về trách nhiệm của các Bộ, ngành trong việc thực hiện phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có liên quan đến Điều 7 Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy; tại Điều 33 quy định về trách nhiệm phối hợp của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại cửa khẩu trong việc kiểm tra hàng hóa tại cửa khẩu (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 16, Điều 1, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ) có liên quan đến Điều 7 Thông tư số 10/2017/TT-BXD; Điều 4 Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài chính bổ sung các văn bản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng nêu trên vào danh mục văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để thực hiện dẫn chiếu cho đầy đủ.

Khánh An

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: