11:45 | 15/03/2019

Góp ý dự thảo kết quả hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài chính

(Xây dựng) – Vừa qua, Bộ Xây dựng có văn bản góp ý dự thảo kết quả hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính kỳ 2014 – 2018.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1164/BTC-PC ngày 24/01/2019 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến dự thảo kết quả hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính kỳ 2014 - 2018.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng thống nhất với kết quả rà soát các Thông tư liên tịch với Bộ Xây dựng do Bộ Tài chính thực hiện.

Cụ thể, các Thông tư liên tịch còn hiệu lực: số 72/2002/TTLT-BTC-BXD-NHNN ngày 23/8/2002 hướng dẫn thực hiện chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong cụm, tuyến dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long; số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 về việc hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn; số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT ngày 30/12/2013 hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

Các Thông tư liên tịch hết hiệu lực một phần: số 05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD ngày 18/11/2013 hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: