09:11 | 11/06/2019

Góp ý việc rà soát, bổ sung danh mục văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện các đề án trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc rà soát, bổ sung danh mục văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện các đề án trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Quảng Ninh)

Theo đó, Bộ Xây dựng đã rà soát các văn bản quy phạm thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Xây dựng và các văn bản dự kiến đưa vào pháp điển đề mục Đo đạc và bản đồ. Kết quả rà soát như sau:

Tại khoản 3, Điều 39, Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018 giao “Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ có liên quan xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đo đạc, thành lập bản đồ công trình ngầm”.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, soát xét các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan để đề xuất xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đo đạc, thành lập bản đồ công trình ngầm theo nhiệm vụ được giao.

Sau khi ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này, Bộ Xây dựng sẽ thực hiện việc cập nhật vào đề mục Đo đạc và bản đồ bảo đảm thuận tiện cho việc tra cứu, áp dụng.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 2 của pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và Điều 9 của Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ thì các văn bản quy phạm pháp luật được sử dụng để pháp điển là các văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực.

Tuy nhiên, trong danh mục văn bản thực hiện pháp điển đề mục Đo đạc và bản đồ lại bao gồm cả văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực thi hành là chưa phù hợp với quy định của pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, ví dụ: Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ đã bị thay thế bởi Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; Thông tư số 23/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ đã bị thay thế bởi Thông tư số 25/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ…

Do vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần rà soát lại toàn bộ các văn bản đưa vào thực hiện pháp điển đề mục, xác định và loại bỏ những văn bản không thực hiện pháp điển bảo đảm phù hợp với quy định của pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và Nghị định số 63/2013/NĐ-CP.

Bộ Xây dựng đề nghị cân nhắc việc thực hiện pháp điển đối với Lệnh số 05/2018/L-CTN ngày 25/6/2018 công bố Luật Đo đạc và bản đồ vì nội dung văn bản này không chứa quy phạm pháp luật.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Xây dựng và các văn bản dự kiến đưa vào pháp điển đề mục tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, đề mục thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia. Kết quả rà soát cho thấy, Bộ Xây dựng không ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc nội dung của đề mục này hay có liên quan đến 02 đề mục này.

Huyền Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: