11:18 | 12/12/2018

Hải Dương: Thanh tra chỉ rõ “hàng loạt” sai phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai tại huyện Bình Giang

(Xây dựng) – Mới đây, Thanh tra tỉnh Hải Dương đã công bố Kết luận Thanh tra số 640/KL-TTr ngày 30/10/2018 về việc quản lý và sử dụng đất đai, xét và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Bình Giang.


UBND huyện Bình Giang

Trong thời gian vừa qua, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã có nhiều biện pháp “mạnh tay” xử lý vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai. Điển hình như sự việc ở Thủ Thiêm (TP Hồ Chí Minh), việc lấn chiếm rừng phòng hộ tại Sóc Sơn (TP Hà Nội)… Từ những vi phạm nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng đất đai, đã có những cuộc thanh tra, kiểm tra trên phạm vi cả nước.

Tìm hiểu được biết, tại một số huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã xảy ra vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội, trật tự xây dựng và công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất của tỉnh.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 3250/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra tỉnh, ngày 2/5/2018, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 213/QĐ-TTr về thah tra quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, việc xử lý vi phạm về đất đai tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
Sau quá trình thanh tra, mới đây Thanh tra tỉnh Hải Dương đã công bố Kết luận Thanh tra số 640/KL-TTr ngày 30/10/2018 về việc quản lý và sử dụng đất đai, xét và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Bình Giang.


Kết luận Thanh tra số 640/KL-TTr chỉ ra nhiều sai phạm tại các xã trên địa bàn huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Đối với việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, kết quả kiểm tra 6 hồ sơ dự án của các hộ gia đình, cá nhân thuê đất thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh gồm: Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sơ chế, mua bán lông vũ – chủ dự án ông Đoàn Quang Hoạt ở thôn Quàn, xã Bình Xuyên; Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sơ chế, mua bán lông vũ của ông Đoàn Quang Quyền ở thôn Quàn, xã Bình Xuyên; Dự án đầu tư xây dựng cơ sở kinh doanh các sản phẩm cơ khí của ông Nhữ Duy Vũ ở thôn Trại Như, xã Bình Duyên; Dự án thuê đất xây dựng cơ sở sản xuất gia công cơ khí, cho thuê nhà xưởng của bà Hoàng Thị Toàn ở thôn Bá Đông, xã Bình Minh; Dự án thuê đất xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, gia công cơ khí của ông Phạm Văn Thuận tại xã Tráng Liệt; Dự án thuê đất xây dựng cơ sở mua bán ô tô, máy kéo, máy gặt, sửa chữa ô tô, máy kéo, dịch vụ cho thuê bến bãi của ông Nguyễn Tiến Sự tại thị tứ, xã Nhân Quyền.

Tổng diện tích thu hồi đất là 20.562 m2, trong đó giao cho dự án là 19.491 m2, diện tích còn lại 1.071 m2 là đất hành lang lưới điện của Dự án đầu tư xây dựng cơ sở kinh doanh các sản phẩm cơ khí của ông Nguyễn Tiến Sự, cụm công nghiệp xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang.

Trong đó, 4 dự án của ông Đoàn Quang Hoạt, ông Đoàn Quang Quyền, ông Như Duy Vũ, bà Hoàng Thị Toàn không có trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 – 2020. Theo Luật Đầu tư năm 2014 thì thẩm quyền chấp thuận đầu tư là của UBND tỉnh Hải Dương, không phải là của UBND huyện Bình Giang. Thiếu cam kết bảo vệ môi trường, chứng minh năng lực tài chính, chưa làm thủ tục ký quỹ với phòng tài chính – kế hoạch. 5 dự án được cấp giấy phép xây dựng nhưng xây dựng chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy hoạch, giấy phép xây dựng gồm dự án của ông Đoàn Quang Hoạt, ông Đoàn Quang Quyền, ông Phạm Văn Thuận, ông Nguyễn Tiến Sự, ông Như Duy Vũ và 1 dự án chậm tiến độ của bà Hoàng Thị Toàn.

UBND huyện Bình Giang chấp thuận dự án cho ông Nguyễn Tiến Sự thuê đất để xây dựng cơ sở mua bán ô tô, máy kéo, máy gặt, sửa chữa ô tô, dịch vụ cho thuê bến bãi chưa đúng với Quy định số 3034/QĐ-UBND ngày 27/7/2005 của UBND tỉnh Hải Dương cho phép cụm công nghiệp bố trí dự án ít gây ô nhiễm.

Ngoài ra, Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày1/6/2015 của UBND huyện Bình Giang về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho ông Nguyễn Tiến Sự thuê có ghi: Cho ông Nguyễn Tiến Sự thường trú tại xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang thuê 2.444 m2 đất tại xã Nhân Quyền, điều này không thể hiện cho ông Sự thuê 1071 m2 đất hành lang đường điện, nhưng thực tế ông Sự có sử dụng diện tích này. Khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Sự, UBND huyện Bình Giang chỉ cấp một thửa 402 bao gồm diện tích 2.444 m2 và diện tích 1.071 m2 là chưa đúng quy định.

Không chỉ vậy, tại xã Thái Học cũng tồn tại một số sai phạm trong việc chuyển mục đích sử dụng đất. Đơn xin chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang chăn nuôi và thủy sản của 10 hộ gia đình ở xã Thái Học không ghi ngày tháng, chỉ ghi năm 2017. Diện tích các hộ ghi trong đơn là diện tích đất công ích do UBND xã quản lý nhưng Chủ tịch UBND xã Thái Học vẫn xác nhận vào đơn của 10 hộ là không đúng.
Ngày 31/12/2017, UBND xã Thái Học có tờ trình số 15/TTr-UBND về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất công điền gửi UBND huyện Bình Giang với nội dung: UBND xã Thái Học trình UBND huyện và các phòng, ban chuyên môn cho UBND xã Thái Học được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm sang chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

Ngày 12/7/2017, đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ Tầng, Phòng Tài chính – Kế Hoạch, Văn phòng HĐND – UBND, ông Trần Văn Tuấn – chuyên viên đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đã nghỉ việc tháng 4/2018), ông Vũ Anh Tuấn – chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng UBND xã Thái Học cùng 10 hộ tiến hành thẩm định và có Biên bản thẩm định số 01/BB-HĐTĐ ngày 12/7/2017 đồng ý cho 10 hộ được thực hiện dự án; ngày 7/8/2017 thay mặt Hội đồng thẩm định, ông Trần Văn Chuyên – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định có Tờ trình số 03/TTr-HĐ về việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang đất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và trồng cây lâu năm.

Đáng chú ý, ngày 6/10/2017, ông Vũ Quang Đáng – Phó Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 1610/QĐ-UBND về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất lúa sang trồng cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản của các hộ gia đình xã Thái Học. Tại Điều 1 ghi rõ: Cho phép 10 hộ gia đình xã Thái Học được chuyển 52.570 m2 đất trồng lúa có điều kiện khó khăn, hiệu quả thấp sang chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và trồng cây lâu năm, thời hạn chuyển đổi theo Luật Đất đai.

Kết luận Thanh tra cũng chỉ rõ: Việc Phó Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 1610/QĐ-UBND không thông qua tập thể UBND huyện, diện tích đất chuyển đổi là diện tích đất công ích do xã quản lý, không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất công ích do UBND xã quản lý thuộc thẩm quyền UBND tỉnh quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 59, Luật Đất đai năm 2013.

Ngoài ra, các xã Bình Minh, Cổ Bì, Long Xuyên, Tân Việt thống kê về đất đai chưa chính xác. Các xã Bình Minh, Cổ Bì, Thái Học, Long Xuyên đã ký hợp đồng, giao thầu diện tích đất công ích không đúng quy định.

Cuối kết luận, Thanh tra tỉnh Hải Dương đã kiến nghị một số biện pháp xử lý như: Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm, đồng thời có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp với tập thể, cá nhân liên quan đến việc tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 6/12/2017 về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất lúa sang trồng cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản của các hộ gia đình tại xã Thái Học không đúng quy định pháp luật.

Đặc biệt, UBND huyện Bình Giang cần tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thực hiện tốt nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn.

Chủ tịch UBND huyện Bình Giang nhanh chóng chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc; Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã, thị trấn tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xem xét xử lý theo quy định của pháp luật đối với những hạn chế trong công tác cấp giấy chứng nhận, thu phí… Rà soát toàn bộ hồ sơ đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân giai đoạn năm 2015 đến năm 2017. Phòng Kinh tế - Hạ tầng và UBND xã, thị trấn rà soát các trường hợp vi phạm về đất đai (lấn chiếm đất đai, vi phạm hành lang giao thông…).

UBND xã Cổ Bì cần báo cáo Chủ tịch UBND huyện việc thu, chi hoa lợi, công sản chưa qua Kho bạc nhà nước huyện số tiền 921.433.600 đồng để Chủ tịch UBND huyện xem xét, xử lý theo quy đinh. UBND xã Thái Học nhanh chóng nộp 202.992.000 đồng vào ngân sách theo quy định.

UBND huyện Bình Giang cần tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo UBND huyện, cá nhân liên quan đến nội dung thanh tra; Xử lý kỷ luật với tập thể, cá nhân liên quan đến việc tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 6/12/2017 về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất lúa sang trồng cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản của các hộ gia đình tại xã Thái Học không đúng quy định pháp luật.

Kết luận thanh tra về việc quản lý và sử dụng đất đai, xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Bình Giang của Thanh tra tỉnh Hải Dương đã chỉ ra hàng loạt các vi phạm của UBND huyện này. Đáng chú ý là việc ông Vũ Quang Đáng, là người đã ký quyết định cho 10 hộ dân tại xã Thái Học chuyển đối mục đích sử dụng đất không đúng quy định.

Liên quan đến những vi phạm trong quản lý đất đai tại huyện Bình Giang, Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương và thông tin đến bạn đọc.

Diệu Anh

Các bài đã đăng: