09:27 | 01/02/2019

Hợp đồng xây dựng có hiệu lực là cơ sở pháp lý cao nhất mà các bên liên quan có nghĩa vụ thực hiện

(Xây dựng) – Sau khi nhận được Công văn số 12788/VPCP-ĐMDN ngày 31/12/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển ý kiến của ông Hồ Trung Thông – Khu công nghệ phần mềm Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh gửi qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ hỏi về việc lập nhiệm vụ thiết kế cho gói thầu EPC, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 195/BXD-KTXD ngày 29/1/2019 gửi ông Hồ Trung Thông.


Ảnh minh họa.

Theo Bộ Xây dựng, hợp đồng xây dựng có hiệu lực là cơ sở pháp lý cao nhất mà bên giao thầu, bên nhận thầu và các bên liên quan có nghĩa vụ thực hiện.

Quyền, nghĩa vụ của các bên ký kết hợp đồng thực hiện theo nội dung thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định tại Điều 31, Điều 23 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan về hợp đồng.

Khánh An

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: