14:58 | 16/07/2019

Hướng dẫn xử lý ngôi nhà số 16 Trần Cao Vân, Bình Định

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Bình Định về việc hướng dẫn xử lý đối với ngôi nhà số 16 Trần Cao Vân, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo UBND tỉnh Bình Định thì trường hợp nhà số 16 Trần Cao Vân thuộc diện điều tiết của Khoản 2, Điều 5, Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 2/4/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo đó, “UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành thủ tục pháp lý xác lập sở hữu toàn dân. Người đang trực tiếp sử dụng nhà được tiếp tục sử dụng và phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định về sử dụng nhà đất thuộc sở hữu toàn dân”.

UBND tỉnh Bình Định cho rằng việc “thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định về sử dụng nhà đất thuộc sở hữu toàn dân” như thế nào thì chưa có văn bản hướng dẫn, làm cơ sở để xử lý đối với trường hợp nêu trên, đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc xác lập sở hữu toàn dân đối với nhà đất tại Khoản 2, Điều 5, Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 được thực hiện theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ.

Việc tổ chức quản lý quỹ nhà đất mà UBND cấp tỉnh đã hoàn thành thủ tục pháp lý xác lập sở hữu toàn dân được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Mục I, Thông tư số 19/2005/TT-BXD ngày 01/12/2005 của Bộ Xây dựng.

Đối với vụ việc cụ thể, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bình Định căn cứ hồ sơ vụ việc, đối chiếu với các chính sách hiện hành để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Khánh An

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: