11:03 | 29/12/2018

Nâng cao công tác thanh tra quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng mọi nguồn vốn

(Xây dựng) – Đó là chuyên đề được Phòng Thanh tra xây dựng 3 (Thanh tra Bộ Xây dựng) phổ biến vào ngày 28/12 tại Hà Nội. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Chu Hồng Uy – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó chánh Thanh tra Bộ, phụ trách Phòng Thanh tra xây dựng 3; Đỗ Đức Thắng - Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Thanh tra xây dựng 3; Đinh Quang Tuấn – Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Phòng Thanh tra xây dựng 3; Lê Tuấn Anh – Chi ủy viên, Phó trưởng Phòng Thanh tra xây dựng 3 cùng 18 cán bộ, công chức Phòng Thanh tra xây dựng 3.

Toàn cảnh Hội nghị.

Xuất phát từ những đòi hỏi phải nâng cao công tác thanh tra, kiểm tra để đảm bảo việc đầu tư xây dựng công trình nói chung, công trình xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật nói riêng đạt hiệu quả và đúng quy định; phòng ngừa và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng, chuyên đề về “Nâng cao công tác thanh tra quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng mọi nguồn vốn” là rất cần thiết, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra trong quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên toàn quốc.

Chuyên đề tập chung nghiên cứu các nội dung chính như: Thực trạng công tác thanh tra hệ thống hạ tầng kỹ thuật; Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác thanh tra hệ thống hạ tầng kỹ thuật; Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Để từ đó đưa ra các giải pháp trên cơ sở khoa học nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra hệ thống hạ tầng kỹ thuật; Phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; Phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật về việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, để kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục; Phát huy nhân tố tích cực; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chuyên đề đã nêu rõ về thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong đó có thực trạng về cơ cấu tổ chức, cơ chế, chính sách. Điểm đáng chú ý là 5 nguyên tắc hoạt động thanh tra hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cụ thể: Phải tuân theo pháp luật, chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật trong hoạt động thanh tra; Bảo đảm chính xác, khách quan trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra; Tuân thủ trình tự thanh tra; Xác định đúng đối tượng, phạm vi, nội dung hoạt động thanh tra; Sử dụng đúng quyền trong hoạt động thanh tra.

Do đặc thù của công tác thanh tra xây dựng, đòi hỏi người cán bộ làm công tác thanh tra không những ngoài việc phải nắm vững các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, mà còn phải hiểu biết sâu các quy định của pháp luật về xây dựng vì vậy hệ thống văn bản pháp lý về Thanh tra xây dựng là một phần không thể thiếu trong chuyên đề.

Các công tác về thanh tra việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; việc khảo sát thiết kế xây dựng công trình; triển khai cuộc thanh tra xây dựng cơ bản với công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị… và các chú ý về kiểm tra những dạng sai phạm thường xảy ra trong công tác đào, đắp đất; thanh tra việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu; kiểm tra hồ sơ mời thầu, dự thầu và công tác chấm thầu… cũng được nêu chi tiết trong chuyên đề, cung cấp thông tin một cách đầy đủ nhất cho các cán bộ, công nhân viên làm công tác thanh tra nhằm hạn chế sai sót, nâng cao nghiệp vụ trong công tác chuyên môn.

Thời gian qua, từ khi Luật Thanh tra có hiệu lực thi hành (ngày 01/10/2004) và Luật Thanh tra sửa đổi năm 2010, Nghị định số 26/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Thanh tra Xây dựng, công tác thanh tra, kiểm tra đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Công tác thanh tra có nhiều đổi mới, thực hiện đúng chương trình, kế hoạch, đúng trọng tâm, trọng điểm theo định hướng chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ, có tác động tích cực đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; Thiết lập kỷ cương, trật tự trong hoạt động xây dựng.

Bên cạnh những thành tích đó thì vẫn còn nhiều hạn chế, để nâng cao hiệu quả trong công tác thanh tra hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chuyên đề cũng nêu một số giải pháp như:

Tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra; cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành liên quan; đặc biệt là các phòng, ban chuyên môn, các cơ quan trực thuộc Bộ; có chế tài thực hiện xử lý sau thanh tra; quan tâm hơn về chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, thanh tra viên thực hiện công vụ; nâng cao công tác tuyên truyền.

Ngoài các giải pháp trên, chuyên đề còn đưa ra một số kiến nghị như: Cần kiện toàn về tổ chức, tăng thêm chỉ tiêu biên chế của Thanh tra xây dựng; Bố trí kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đối với cán bộ làm công tác thanh tra; Kiến nghị cấp có thẩm quyền cần quy định cụ thể về chế tài cưỡng chế đối với cơ quan, tổ chức, các nhân vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, không chấp hành quyết định hành chính của cơ quan Thanh tra.

Cũng trong ngày 28/12, Phòng Thanh tra xây dựng 3 đã tổ chức sinh hoạt Chi bộ, đánh giá hoạt động trong năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm tới. Đông chí Chu Hồng Uy - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó chánh Thanh tra Bộ, phụ trách Phòng Thanh tra xây dựng 3 đã biểu dương những thành tích mà Phòng Thanh tra xây dựng 3 đã đạt được trong năm qua; đồng thời để nghị đơn vị khắc phục, hoàn thiện những nhược điểm còn tồn tại; phấn đấu và làm tốt hơn nữa những nhiệm vụ được giao phó; cố gắng phát huy những thành tích đã đạt được lấy đó làm bàn đạp để thực hiện tốt những nhiệm vụ trong năm 2019.

Linh Nguyễn

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: