14:25 | 09/09/2013

Ngày 10/9, Sở Xây dựng Hà Nội phải hoàn thành Dự thảo quy định cấp GPXD

UBND TP Hà Nội vừa có Thông báo số 108/TB-VP, nêu kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi về hoàn thiện dự thảo quyết định ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố. Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp thu, hoàn chỉnh, báo cáo UBND TP trước ngày 10/9/2013.

Trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành và chính quyền các địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Xây dựng tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo quyết định ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, nội dung dự thảo phù hợp với quy định của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP, ngày 4/9/2012 của Chính phủ và Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng; bảo đảm nguyên tắc, giải quyết những vấn đề thực tế của Hà Nội nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hộ gia đình trong giải quyết hồ sơ cấp phép xây dựng trình UBND TP trước ngày 20/9/2013.

Trong thời gian UBND TP chưa ban hành quy định mới về cấp phép xây dựng, Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục giải quyết hồ sơ cấp phép xây dựng theo quy hoạch và theo quy định.

Quy định rõ trách nhiệm của các sở, ngành, quận, huyện trên cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị đã được UBND TP quy định. Liên quan đến lĩnh vực này, Sở Quy hoạch Kiến trúc có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Xây dựng về quy định liên quan đến bảo đảm điều kiện để cấp phép xây dựng, khả thi; thời gian thực hiện quy hoạch xây dựng đối với giấy phép xây dựng tạm.

Bên cạnh đó, tiếp thu ý kiến đóng góp về một số nội dung cụ thể trong dự thảo, đặc biệt là các nội dung liên quan đến hành lang, chỉ giới thoát lũ, cấp phép xây dựng trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cấp phép xây dựng liên quan đến công trình di tích lịch sử - văn hoá, khu vực được nhà nước công nhận bảo tồn... Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có văn bản làm rõ về phân cấp cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá tham gia giải quyết hồ sơ cấp phép xây dựng liên quan đến công trình tượng đài, tranh hoành tráng, quảng cáo, trùng tu, tôn tạo.

Vũ Quang

Các bài đã đăng: