09:31 | 02/04/2013

Nghị định 61/CP: hàng vạn hộ gia đình được cải thiện chỗ ở

Bộ Xây dựng vừa công bố Kết luận thanh tra Công tác bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố Hà Nội. Theo đó, Bộ Xây dựng đồng ý với Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 153/QĐ-BXD về việc thanh tra công tác bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố Hà Nội theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ (Nghị định 61/CP).

Tạo điều kiện cho người dân cải tạo nhà ở.

Trong công tác bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả tích cực như đã bán được số lượng nhà lớn, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước; tạo điều kiện cho người dân tự xây dựng cải tạo, sửa chữa nhà ở, góp phần cải thiện chỗ ở cho hàng vạn hộ gia đình; thực hiện chế độ ưu đãi cho người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở thông qua chế độ miễn giảm tiền nhà và tiền sử dụng đất khi mua nhà…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61/CP trên địa bàn Thành phố cũng còn một số vấn đề tồn tại cần phải xem xét giải quyết như: quy trình bán nhà kéo dài; trình tự thủ tục hành chính phức tạp; việc phối hợp giữa các cơ quan của Thành phố tham gia vào công tác bán nhà theo Nghị định 61/CP và cấp giấy chứng nhận chưa tốt; chưa tích cực trong việc tiếp nhận, quản lý quỹ nhà do các cơ quan tự quản bàn giao; chưa kịp thời ban hành các quy định về quản lý Nhà nước đối với một số vấn đề phát sinh sau công tác ban nhà; chưa chú trọng đến việc chỉnh trang đô thị khi bán cả những diện tích nhà quá nhỏ không đủ điều kiện xây dựng mới.

Những tồn tại cần xử lý

Bộ Xây dựng yêu cầu Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội: Thứ nhất, kiểm tra, xem xét lại cơ chế phối hợp giữa các cơ quan của Thành phố tham gia vào công tác bán nhà theo Nghị định 61/CP và cấp giấy chứng nhận; kịp thời chấn chỉnh lại theo hướng: Giao Sở Xây dựng rà soát lại toàn bộ các thủ tục hành chính liên quan đến công tác mua bán nhà; bỏ bớt các thủ tục không cần thiết; có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc xác nhận hồ sơ mua bán nhà trên nguyên tắc tạo thuận lợi cho người mua nhà, không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính; Chỉ đạo các cơ quan chức năng của Thành phố thực hiện việc xác định 4 thông số bán nhà theo đúng quy định tại Quyết định số 38/2005/QĐ-UB, cụ thể: thực hiện theo nguyên tắc duyệt cho toàn biển số nhà hoặc toàn khu tập thể một lần (thường gọi là “phủ giá”), không thực hiện theo từng hồ sơ mua nhà.

Thứ 2, ban hành các quy định cụ thể về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân Phường, Xã; Sở Xây dựng; Công ty, Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà trong việc xác nhận đơn xin mua nhà và quyền hạn của Uỷ ban nhân dân Quận, Huyện trong việc cấp Giấy chứng nhận trên nguyên tắc đảm bảo không chồng chéo về thẩm quyền; giảm thiểu thủ tục hành chính.

Thứ 3, chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện việc thống kê quỹ nhà ở cơ quan tự quản chưa kê khai theo Chỉ thị 25/2004/CT-UB ngày 18/8/2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố trên địa bàn toàn Thành phố và có biện pháp đẩy nhanh việc tiếp quản và thực hiện việc bán nhà theo hướng: Đối với trường hợp cơ quan tự quản không bàn giao nhà: Giao Sở Xây dựng kết hợp với chính quyền địa phương (Quận, Huyện, Phường, Xã) xác minh thực tế và ra quyết định tiếp nhận toàn bộ khu tập thể sau khi đã có văn bản thông báo cho cơ quan chủ quản biết (không phụ thuộc vào việc cơ quan chủ quản có đồng ý hay không); Đối với trường hợp không còn cơ quan tự quản: Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện chủ động tiếp nhận, quản lý quỹ nhà này trên địa bàn để thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận theo quy định (cấp giấy theo Nghị định 60/CP, nghĩa vụ tài chính theo Nghị định 61/CP).

Thứ 4, chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội chấn chỉnh lại công tác bán nhà, thống kê những trường hợp còn vướng mắc về cơ chế đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố để có phương án tháo gỡ. Những trường hợp đủ điều kiện mua bán nhà theo Nghị định 61/CP phải hoàn thiện hồ sơ trong thời gian qui định để chuyển sang Ủy ban nhân dân Quận, Huyện cấp Giấy chứng nhận.

Thứ 5, chỉ đạo, đôn đốc Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đảm bảo tiến độ, kịp thời trả Giấy chứng nhận cho nhân dân đúng quy định. Phê bình Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng, quận Hoàng Mai chậm trễ và thiếu tinh thần hợp tác với cơ quan bán nhà trong công tác cấp giấy chứng nhận.

Thứ 6, chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát lại việc bán các diện tích nhỏ, không khép kín. Kiểm tra tình hình sử dụng thực tế, kiến nghị biện pháp xử lý đối với những trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận, nhà xuống cấp, nhưng không được phép xây mới; Đồng thời yêu cầu UBND TP.Hà Nội ban hành các qui định quản lý đối với các diện tích phụ sử dụng chung chưa bán tại các biển số nhà ở chung đường phố và các diện tích người dân đã tự lấn chiếm xây dựng trong khuôn viên nhà biệt thự.

Ban hành các quy định về việc cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp nhà cũ, người dân đã tự phá dỡ, cải tạo xây dựng lại nay thực hiện bán theo Nghị định 61/CP theo hướng: Giá bán nhà được tính theo diện tích, cấp hạng nhà ghi trong Hợp đồng thuê nhà hoặc trong quyết định phân phối nhà trước đây nhưng khi cấp Giấy chứng nhận thì cấp theo tình trạng nhà hiện tại (đã xây dựng lại). Nếu việc xây dựng xảy ra trước khi có Luật Xây dựng và phù hợp quy hoạch thì thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận; nếu việc xây dựng thực hiện sau Luật Xây dựng mà không có giấy phép thì xử phạt hành chính trước khi cấp Giấy. Thu lệ phí trước bạ khi đăng ký nhà theo hiện trạng và thu thuế theo quy định nếu có sự mua bán nhà.


Như Ý (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: