10:04 | 24/03/2019

Những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động giám định tư pháp xây dựng

(Xây dựng) – Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Tư pháp, báo cáo về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động giám định tư pháp xây dựng.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 990/VPCP-PL ngày 31/01/2019 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động giám định tư pháp xây dựng. Trên cơ sở báo cáo của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và kết quả kiểm tra thực tế hoạt động giám định tư pháp xây dựng, Bộ Xây dựng tổng hợp báo cáo như sau:

Về thực trạng hoạt động giám định tư pháp xây dựng và những khó khăn, vướng mắc

Thực tế hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng đã có những chuyển biến tích cực như thể chế về giám định tư pháp xây dựng đang dần được hoàn thiện; nguồn nhân lực thực hiện giám định tư pháp đã được tăng lên về số lượng, chất lượng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực tế; các vụ việc giám định được giải quyết, cơ bản đáp ứng yêu cầu của hoạt động tố tụng; công tác xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng được đẩy mạnh thông qua việc các tổ chức, cá nhân hành nghề tư vấn xây dựng đủ điều kiện được cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng bổ nhiệm, công bố, giới thiệu để thực hiện giám định tư pháp. Theo thống kê, hiện nay trên cả nước có 84 tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, 186 giám định viên tư pháp xây dựng và 253 người giám định tư pháp xây dựng được bổ nhiệm, công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và UBND cấp tỉnh để phục vụ việc lựa chọn, trưng cầu giám định của cơ quan trưng cầu và hơn 1.000 tổ chức tư vấn xây dựng có thể thực hiện giám định khi được cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng giới thiệu. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giám định tư pháp còn tồn tại một số vướng mắc như sau:

Những vướng mắc về phía cơ quan trưng cầu giám định: Công tác thanh toán chi phí giám định tư pháp còn chậm, cụ thể là đối với những vụ việc lớn, có giá trị thực hiện lên tới hàng tỷ đồng, nguồn kinh phí cho hoạt động giám định tư pháp chưa được cơ quan trưng cầu dự trù đủ nên không có kinh phí để chi trả, dẫn đến chậm thanh toán chí phí giám định; công tác thẩm định và phê duyệt dự toán còn vướng mắc do cơ quan trưng cầu thiếu chuyên môn về lĩnh vực này nên còn lúng túng trong việc thẩm định, phê duyệt dự toán, làm chậm chễ công tác giám định.

Cơ quan tiến hành tố tụng trưng cầu giám định vượt quá khả năng chuyên môn của cơ quan thực hiện giám định; ấn định thời gian giám định chưa phù hợp với tính chất, quy mô của đối tượng cần giám định; trưng cầu nội dung giám định chưa rõ ràng, cụ thể phải trưng cầu bổ sung; lúng túng trong việc sử dụng kết quả giám định.

Cơ quan trưng cầu chỉ trưng cầu Bộ, Sở quản lý chuyên ngành, chưa chú trọng đến việc lựa chọn tổ chức, cá nhân tư vấn xây dựng có năng lực thực hiện giám định đã được Bộ Xây dựng, UBND cấp tỉnh công bố.

Quan hệ phối hợp giữa cơ quan trưng cầu giám định, tổ chức thực hiện giám định chưa được thường xuyên, chặt chẽ, chưa có sự thống nhất ngay từ khi trưng cầu giám định về các nội dung cần giám định; quá trình phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ giám định chưa được kịp thời… gây khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng và kết quả giám định.

Những vướng mắc về phía tổ chức, cá nhân thực hiện giám định: Nhận thức của tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng còn hạn chế, còn tư tưởng ngại va chạm do các vụ việc giám định tư pháp chủ yếu là để giải quyết tranh chấp, thời gian kéo dài làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân thực hiện giám định tư pháp xây dựng.

Chất lượng kết luận giám định trong một số trường hợp chưa đảm bảo, kết luận chung chung, không rõ ràng yêu cầu giám định, làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ điều tra.

Những vướng mắc về phía cơ quan quản lý hoạt động giám định tư pháp: Thể chế về giám định tư pháp còn tồn tại như: chưa quy định rõ về các trường hợp tổ chức được quyền từ chối giám định; chưa có chế tài xử lý đối với các tổ chức, cá nhân từ chối thực hiện giám định với lý do không phù hợp quy định; chưa có cơ chế khuyến khích, thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện giám định tư pháp.

Một số địa phương chưa chủ động đôn đốc các tổ chức, cá nhân tư vấn xây dựng trên địa bàn đăng ký công bố thực hiện giám định tư pháp xây dựng; nguồn nhân lực thực hiện giám định tư pháp chủ yếu là các cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về xây dựng có kiến thức về pháp luật nhưng kiến thức về chuyên môn kỹ thuật hạn chế hơn so với các cá nhân, tổ chức nghề nghiệp tư vấn xây dựng.

Bộ Xây dựng đề xuất, kiến nghị

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật, trong đó có quy định cụ thể về các trường hợp được quyền từ chối giám định; quy định cơ chế khuyến khích, thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện giám định tư pháp như tăng chi phí, tiền bồi dưỡng, vinh danh, miễn giảm thuế cho các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia công tác giám định tư pháp; quy định thẩm quyền, trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc giải quyết các vụ việc giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn, tránh để khiếu kiện vượt cấp, làm chậm chễ công tác giám định; quy định các hình thức chế tài xử lý đối với các tổ chức, cá nhân từ chối thực hiện giám định với lý do không phù hợp quy định.

Tăng cường công tác đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức pháp luật cho các cơ quan trưng cầu cấp tỉnh, cấp huyện và các tổ chức, cá nhân thực hiện giám định.

Tiếp tục rà soát, công bố thông tin các tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng, đặc biệt các đơn vị sự nghiệp như các Viện Nghiên cứu, Trung tâm kiểm định, giám định xây dựng ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là nòng cốt để thực hiện giám định tư pháp xây dựng, tạo thuận lợi cho công tác trưng cầu giám định của các cơ quan tiến hành tố tụng.

Khánh An

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: