15:26 | 11/06/2018

PCC1 đã nhanh chóng khắc phục những “tồn tại” được chỉ ra trong Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng

(Xây dựng) – Sau khi có Kết luận Thanh tra số 458/KL-TTr ngày 1/9/2017 của Thanh tra Bộ Xây dựng về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Công ty CP Xây lắp Điện I (PCC1) đối với các Dự án công trình thủy điện Bảo Lâm I; Bảo Lâm 3. PCC1 đã có các biện pháp khắc phục các “tồn tại” và báo cáo Thanh tra Bộ Xây dựng theo đúng thời gian quy định.

Ngày 1/9/2017, Thanh tra Bộ Xây dựng đã có Kết luận Thanh tra số 458/KL-TTr về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của PCC1 đối với các dự án: Công trình thủy điện Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 3.


Công trình Thủy điện Bảo Lâm 3

Kết luận Thanh tra đã chỉ rõ một số “tồn tại” của Chủ đầu tư trong việc lập Tổng dự toán, trong việc quản lý chất lượng thi công công trình. Sau khi Kết luận Thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng được ban hành, tháng 10/2017, Công ty CP Xây lắp Điện I đã có Văn bản số 2520/CV-PCC1-QLDATĐ gửi Thanh tra Bộ Xây dựng về báo cáo thực hiện Kết luận Thanh tra số 458/KL-TTr ngày 1/9/2017 của Thanh tra Bộ Xây dựng, văn bản nêu rõ:

1, Đối với công tác lập tổng dự toán mà Kết luận Thanh tra đã nêu: Đơn vị tư vấn đã xuất bản, tuy nhiên thời điểm thanh tra Tổng dự toán này chưa được thẩm tra và phê duyệt. Hiện tại Tổng dự toán đã tổ chức thẩm tra phù hợp với khối lượng biện pháp thực tế thi công đã được Chủ đầu tư chấp thuận và phù hợp với quy định hiện hành. Lương áp dụng 1.150.000 đồng theo Nghị định số 66/2013/ND-CP ngày 27/06/2013, PCC1 đang trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

2, Về công tác quản lý chất lượng thi công công trình như Kết luận Thanh tra đã nêu: Đến hết ngày 21/10/2017, các hồ sơ tài liệu liên quan đến biên bản giao hàng, giấy chứng nhận xuất xưởng, chứng từ xuất xứ của vật tư, vật liệu sử dụng cho công trình (đinh, dây thép buộc, ống nhựa, nhựa đường); các kết quả thí nghiệm R28 một số khối đổ bê tông; nhật ký thi công… theo Kết luận Thanh tra số 458/KL-TTr ngày 1/9/2017 và các tài liệu khác có liên quan theo đúng quy định của PCC1 đã được thống kê, sắp xếp và lưu trữ theo đúng quy định làm cơ sở phục vụ công tác quyết toán công trình.

3, Về công tác xử lý vi phạm hành chính: Công ty CP Sông Đà 5 và Công ty CP công nghiệp xây dựng Toàn Phát đã hoàn thành nộp phạt theo Kết luận Thanh tra số 458/LK-TTr ngày 01/09/2017 và báo cáo kết quả thực hiện cho PCC1 theo đúng quy định.

Làm việc với Phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Đặng Văn Nghĩa, Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP Xây lắp Điện I cho biết: Nhận thức được vai trò hết sức quan trọng về điện năng để phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, PCC1 đã hoạch định chiến lược đầu tư các nhà máy điện. Hiện tại, PCC1 đã hoàn thành và đưa vào vận hành hiệu quả 4 nhà máy thủy điện trên địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn (tỉnh Hà Giang, Cao Bằng), trong đó có Nhà máy thủy điện Bảo lâm 1 và Thủy điện Bảo Lâm 3 tại xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Với việc kiểm soát tốt về tiến độ và chất lượng các dự án thủy điện, các Dự án nêu trên sau hơn một năm đưa vào hoạt động, đã góp phần tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động cũng như góp phần thúc đẩy sự phát triển về kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trong quá trình thực hiện dự án, chúng tôi đã cơ bản tuân thủ theo đúng quy định pháp luật về đầu tư xây dựng. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn một số tồn tại như Kết luận Thanh tra đã nêu và những tồn tại này không ảnh hưởng đến chất lượng và giá trị đầu tư. Ngay sau khi có kết luận thanh tra, chúng tôi đã nhanh chóng tổ chức chỉ đạo, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những tồn tại đã nêu và đã làm báo cáo thực hiện Kết luận thanh tra theo đúng quy định của pháp luật. Đây cũng là uy tín của Công ty, có bề dầy kinh nghiệm trong việc quản lý dự án và chúng tôi tin rằng những dự án sau sẽ không vấp phải những vấn đề đã nêu.

Trao đổi với Phóng viên, TS.Phạm Gia Yên – Nguyên Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng cho rằng: Việc Thanh tra Bộ Xây dựng tiến hành Thanh tra đối với một số dự án của Công ty CP Xây lắp điện I cũng giống như cơ quan Thanh tra đang Thanh tra với nhiều dự án khác và nằm trong chương trình thanh tra hàng năm của Thanh tra Bộ Xây dựng. Mục đích của mỗi cuộc Thanh tra chuyên ngành, trước hết nhằm phát hiện những bất cập của pháp luật, những vấn đề còn thiếu, những khe hở, những khoảng trống của pháp luật cũng như những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư xây dựng, mà trong quá trình thanh tra phát hiện trình các cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa, bổ sung và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Thứ hai, qua một cuộc thanh tra cũng là một hình thức hướng dẫn, phổ biến pháp luật, giúp cho doanh nghiệp hiểu biết về pháp luật, tránh những sai sót xảy ra, để giúp doanh nghiệp hiểu rõ và hoạt động theo luật pháp. Thứ ba, xử lý các sai phạm đối với Chủ đầu tư, các tổ chức cá nhân hoạt động xây dựng tại dự án nếu có. Tất cả những việc đó, đã được thể hiện trong Kết luận Thanh tra.

Như vậy có thể thấy, thông qua Văn bản số 2520/CV-PCC1-QLDATĐ báo cáo Kết quả thực hiện Thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng, có thể thấy rằng, việc thực hiện Kết quả Thanh tra của Công ty CP Xây lắp điện I là nghiêm túc, kịp thời và đúng quy định pháp luật.

Linh Nguyễn

Các bài đã đăng: