22:17 | 22/05/2019

Sở Xây dựng Bắc Giang đóng góp ý kiến về bài viết đăng trên Báo điện tử Xây dựng

(Xây dựng) - Ngay sau khi bài viết “Xử lý trật tự xây dựng và những vấn đề pháp luật” được đăng tải trên Báo điện tử Xây dựng, nhiều phản hồi tích cực từ các cấp chính quyền, ngành chức năng không chỉ trên địa bàn TP Hà Nội mà Sở Xây dựng các tỉnh cũng có những ý kiến đóng góp thiết thực để làm sâu rộng nội dung bài viết.


Luật Xây dựng 2014 quy định mở rộng đối tượng được miễn phép nên số lượng công trình không có giấy phép xây dựng ở nông thôn hiện rất lớn và khó kiểm soát. (Ảnh: T/L)

Báo điện tử Xây dựng xin đăng tải nguyên văn nội dung phản hồi của đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng Bắc Giang:

“Bài báo “Xử lý trật tự xây dựng và những vấn đề pháp luật” đã phản ánh khá sát thực những vấn đề bất cập trong công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) hiện nay, nhất là đối với các vi phạm tồn tại trước khi có Nghị định số 139/2017/NĐ-CP như: Đã chỉ ra những hành vi vi phạm TTXD cơ bản, nguyên nhân, các quy định của pháp luật trong cấp giấy phép và xử lý vi phạm TTXD, đồng thời đặt ra một số câu hỏi về giải pháp để khắc phục tình trạng này.

Vấn đề quản lý TTXD luôn là vấn đề khó khăn, phức tạp trong quản lý Nhà nước về xây dựng, nhất là trong giai đoạn kinh tế - xã hội phát triển nhanh như hiện nay. Để khắc phục, trước tiên cần có một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thống nhất, đảm bảo khả thi và phù hợp với thực tiễn; tăng cường tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức của cộng đồng. Đồng thời phải có một bộ máy quản lý về TTXD tại địa phương được pháp luật quy định thống nhất (hiện nay chỉ có TP Hồ Chí Minh và Hà Nội có lực lượng Thanh tra xây dựng đến cấp quận, phường; các tỉnh, thành phố khác pháp luật không có quy định. Do vậy, mỗi địa phương có một cách quy định riêng về tổ chức các lực lượng quản lý TTXD, không thống nhất về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và nhất là thiếu cơ sở pháp lý).

Về hệ thống quy định pháp luật hiện nay liên quan đến TTXD: Luật Xây dựng năm 2014 và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành đã kế thừa, phát triển những quy định phù hợp, khắc phục được một số bất cập trước đó của hệ thống pháp luật xây dựng, nhất là về quản lý TTXD. Ưu điểm là đã bổ sung đầy đủ quy định về quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, thống nhất với quy định của Luật Đất đai năm 2013: Việc lập, thẩm định và phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch xây dựng quy định chặt chẽ hơn tránh việc điều chỉnh một cách tùy tiện; về cấp giấy phép xây dựng bỏ thẩm quyền cấp phép của UBND cấp xã, chỉ còn cấp huyện và cấp tỉnh; quy định mở rộng đối tượng công trình được miễn giấy phép xây dựng (khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng, trong đó: Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt và nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa được miễn giấy phép xây dựng…); thành phần hồ sơ cấp phép đã minh bạch, rõ ràng cho từng dạng công trình cụ thể. (Do quy định mở rộng đối tượng được miễn phép nêu trên nên số lượng công trình không có giấy phép xây dựng ở nông thôn là rất lớn và khó kiểm soát, như Bài báo phân tích).

Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ đã khắc phục được một số tồn tại trước đây về xử lý vi phạm TTXD theo quy định của Nghị định số 180/2007/NĐ-CP và Nghị định số 121/2013/NĐ-CP như: Thống nhất với quy trình xử lý theo Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012; bỏ hành vi xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng (để thống nhất với quy định xử lý vi phạm về đất đai theo Luật Đất đai), tức là trường hợp công trình xây dựng trên đất nông, lâm nghiệp phải được xử lý theo Luật Đất đai (chuyển mục đích sử dụng đất trái phép) chứ không phải là vi phạm TTXD, trừ trường hợp khu vực có quy hoạch chi tiết xây dựng mà công trình đó không phù hợp quy hoạch xây dựng (do công tác quản lý đất đai tại cơ sở chưa chặt chẽ nên trường hợp xây dựng công trình trên đất nông, lâm nghiệp vi phạm về đất đai còn xảy ra nhiều, như nội dung Bài báo phân tích); thống nhất quy định không còn trường hợp công trình xây dựng vi phạm được phép nộp lại số lợi bất hợp pháp để tồn tại (như khoản 9, Điều 13, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP);

Kể từ ngày 15/01/2018, đối với các công trình vi phạm TTXD không phép, sai phép đã kết thúc xây dựng (hoàn thành) và công trình sai thiết kế, không phù hợp với quy hoạch xây dựng đều phải bị áp dụng biện pháp khắc phục buộc tháo dỡ; các công trình xây dựng vi phạm không phép, sai phép mà đang thi công thì yêu cầu dừng thi công xây dựng và cho thời hạn 60 ngày để làm thủ tục điều chỉnh hoặc cấp giấy phép xây dựng. Do đó, đòi hỏi cơ quan quản lý phải thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời công trình xây dựng vi phạm TTXD để xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, Nghị định này cũng còn một số vướng mắc, bất cập như: Tình hình chung trên cả nước là tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 còn rất thấp, do đó thiếu căn cứ để cấp giấy phép xây dựng; còn có sự không thống nhất về áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả giữa Luật Xây dựng (Điều 118 quy định là phá dỡ) với Luật Xử lý vi phạm hành chính (Điều 28 quy định là tháo dỡ) đối với công trình vi phạm TTXD.

Bên cạnh đó, Nghị định số 139/2017/NĐ-CP còn một số vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện xử phạt vi phạm hành chính như: Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ không còn quy định về các biện pháp ngừng cung cấp điện, nước, ngăn chặn người, phương tiện, vật liệu vào công trình xây dựng vi phạm, do đó rất khó khăn trong quá trình yêu cầu dừng thi công xây dựng công trình vi phạm.

Nghị định số 139/2017/NĐ-CP không quy định cụ thể thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả phá dỡ công trình, bộ phận công trình vi phạm theo điểm d, khoản 11, Điều 15, Nghị định số 139/2017/NĐ-CP. Một số công trình đang thi công xây dựng vi phạm không phép hoặc sai phép không có khả năng khắc phục xin cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng cần phải xử lý ngay, nhưng theo quy định được phép dừng thi công và xin cấp giấy phép xây dựng trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính dẫn đến chậm chễ trong quá trình xử lý”.

Trên đây là những ý kiến đóng góp của Sở Xây dựng Bắc Giang về những vấn đề bất cập trong xử lý TTXD hiện nay. Báo điện tử Xây dựng rất mong tiếp tục nhận được những ý kiến phản hồi của các cấp chính quyền, ngành chức năng và các đơn vị liên quan về vấn đề này.

Mai Thu

Các bài đã đăng: