09:56 | 23/04/2013

Sở Xây dựng Phú Yên: Vai trò chủ đạo trong quản lý hoạt động xây dựng

Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội cả nước nói chung, tỉnh Phú Yên nói riêng còn nhiều khó khăn đã tác động tới quá trình xây dựng phát triển trên địa bàn. Công tác đầu tư XDCB tuy được tập trung chỉ đạo khắc phục, nhưng tiến độ của nhiều công trình còn chậm so với kế hoạch, tập trung giải quyết vốn cho các công trình trọng điểm, cấp bách. Song, với sự phấn đấu, nỗ lực cán bộ CNVC ngành Xây dựng, năm 2012 đã thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu đề ra.


TP Tuy Hòa - đô thị biển đang trong quá trình đổi mới, phát triển sẽ là đô thị loại II trong tương lai gần.

Thực hiện Quyết định 716/QĐ-TTg ngày 14/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ “V/v triển khai thí điểm giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ, lụt vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Nam Trung bộ”, đến nay, Phú Yên đã khởi công 100/100 nhà tại huyện Tuy Hòa và An Đông đang tiến hành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Sở đã chủ trì phối hợp với các Sở: Công Thương, NN&PTNT tiến hành kiểm tra các hồ đập, thủy lợi, thủy điện trên địa bàn để đánh giá mức độ an toàn các hồ, đập. Phối hợp UBND TP Tuy Hòa xây dựng Đề án nâng cấp TP Tuy Hòa từ đô thị loại III lên đô thị loại II.

Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2012 của Sở, Thanh tra Sở đã phối hợp với Phòng quản lý chất lượng và VLXD của Sở kiểm tra quản lý chất lượng và an toàn lao động, vệ sinh môi trường hơn 30 công trình. Phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra tình hình hoạt động xây dựng của 93 Cty hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh, Đoàn kiểm tra đã có báo cáo UBND tỉnh và đã xử phạt các đối tượng vi phạm hoạt động xây dựng với số tiền là 137,5 triệu đồng.


Ông Nguyễn Thái Bình - Giám đốc Sở Xây dựng Phú Yên trao đổi với Tổng Biên tập Báo Xây dựng Nguyễn Anh Dũng về công tác quản lý các hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Công tác thanh tra, kiểm tra tình hình trật tự xây dựng được duy trì thường xuyên. Qua kiểm tra đã phát hiện 430 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng số tiền xử phạt 845,25 triệu đồng. Công tác tiếp công dân được chú trọng, kết quả thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng được giải quyết theo quy định và báo cáo đúng thời hạn.

Đã nghiên cứu cơ bản hoàn thành đề tài khoa học ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất và khuyến khích sử dụng gạch block bê tông không nung thay thế cho gạch đất nung trên địa bàn tỉnh; Năm 2013, tiếp tục nghiên cứu đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin địa lý GIS trong quản lý tên đường và công trình công cộng trên địa bàn TP Tuy Hòa.

Trong năm 2012, đã cấp 1.096 giấy phép với tổng diện tích sàn 245.089m2; cấp phép quy hoạch 30 trường hợp; thỏa thuận kiến trúc quy hoạch 25 trường hợp; thẩm định nhiều đồ án quy hoạch, nhiệm vụ quy hoạch; trong đó đã hướng dẫn và tham gia thẩm định một số Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đến nay tỉnh Phú Yên đã hoàn thành 100% (91/91 xã) xã phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng và Đề án xây dựng nông thôn mới; đồng thời hướng dẫn các địa phương tổ chức cắm mốc giới theo Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới được duyệt ra ngoài thực địa và quản lý mốc giới.


Nhà biệt thự trên đại lộ Hùng Vương - TP Tuy Hòa.

Thực hiện tốt việc rà soát quy hoạch vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025; thẩm định, trình UBND tỉnh Đề án phân loại đô thị xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa và xã Hòa Hiệp Trung lên đô thị loại V. Tham gia Đoàn kiểm tra 1339 của Tỉnh ủy kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) và tình hình triển khai thực hiện sau khi cấp GCNĐT cho các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn năm 2006 - 2011.

Hướng dẫn các địa phương thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật, gồm: Công tác quản lý chi phí xây dựng; Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình; Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư các dự án do tỉnh quản lý được ban hành theo Quyết định số 368/2012/QĐ-UBND, ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 1728/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND tỉnh, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư các dự án do tỉnh quản lý được ban hành theo Quyết định số 368/2012/QĐ-UBND; Quyết định Công bố chỉ số giá xây dựng theo Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 hàng tháng, quý theo quy định; Quyết định công bố đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; Quyết định công bố đơn giá cây xanh đô thị tỉnh Phú Yên.


Thênh thang đường phố Tuy Hòa.

Năm 2012, Sở đã cấp 152 chứng chỉ hành nghề xây dựng; Phối hợp với Thanh tra Sở kiểm tra chất lượng an toàn, vệ sinh các công trình xây dựng; Phối hợp với Sở LĐTB&XH tổ chức lớp tập huấn an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo hộ lao động cho 200 người công tác tại các đơn vị tư vấn xây dựng, các đơn vị thi công và đơn vị khai thác, sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh. Chủ dự án lập Quy hoạch VLXD tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt vào cuối năm 2012; Lập tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 32/2012/CT-UBND, về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch, ngói đất sét nung trên địa bàn tỉnh Phú Yên để thay thế Chỉ thị số 22/2011/CT-UBND. Tham gia góp ý nhiều dự án đầu tư khai thác VLXD thông thường và kiểm tra thực địa việc khai thác khoáng sản cát, đá làm VLXD thông thường trên địa bàn các huyện, thị và TP Tuy Hòa.

Sở Xây dựng Phú Yên đã lập chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Phối hợp với Sở LĐTB&XH để tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị tổng kết chương trình hỗ trợ hộ nghèo và nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu UBND tỉnh ban hành một số văn bản QPPL, gồm: Văn bản tăng cường công tác quản lý và hiện đại hóa công sở của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh theo hướng tập trung; Đơn giá nhà cho thuê thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại sử dụng vào mục đích kinh doanh. Thẩm định kế hoạch đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn các huyện thị, TP trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thái Bình

Giám đốc Sở Xây dựng Phú Yên.

Sở Xây dựng Phú Yên đã tổ chức triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu đã đề ra; đạt được những kết quả trên là nhờ có sự đoàn kết, nhất trí, phát huy tốt chức trách và nhiệm vụ phân công, có tinh thần trách nhiệm cao của tập thể lãnh đạo Sở và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan.


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: