23:28 | 09/05/2019

Thái Nguyên bãi bỏ nhiều văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng

(Xây dựng) - Mới đây, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định bãi bỏ nhiều văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.


Ảnh minh hoạ.

Theo đó, tại Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND, tỉnh Thái Nguyên bãi bỏ 9 quyết định thuộc lĩnh vực xây dựng do UBND tỉnh ban hành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, gồm: Quyết định 17/2010/QĐ-UBND ngày 19/7/2010 ban hành hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do tăng lương mức tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Quyết định 14/2011/QĐ-UBND ngày 06/4/2011 ban hành hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do tăng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Quyết định 15/2011/QĐ-UBND ngày 06/4/2011 ban hành hệ số điều chỉnh dự toán do tăng mức lương tối thiểu vùng để quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn TP Thái Nguyên; Quyết định 48/2011/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 ban hành hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do tăng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Quyết định 49/2011/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 ban hành hệ số điều chỉnh dự toán do tăng mức lương tối thiểu vùng để quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn TP Thái Nguyên; Quyết định 45/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 ban hành quy định quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Quyết định 06/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 ban hành quy chế quản lý kiến trúc, quy hoạch và xây dựng hai bên bờ sông Cầu đoạn chảy qua TP Thái Nguyên; Quyết định 26/2013/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 ban hành quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Quyết định 07/2014/QĐ-UBND ngày 07/3/2014 ban hành quy định về bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, tại Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đã quyết định bãi bỏ 7 quyết định thuộc lĩnh vực xây dựng, gồm: Quyết định 114/2006/QĐ-UBND ngày 17/01/2006 về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Thái Nguyên đến năm 2020; Quyết định 150/2006/QĐ-UBND ngày 18/01/2006 về việc ban hành quy chế đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường các công trình lân cận trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Quyết định 2721/2006/QĐ-UBND ngày 06/12/2006 về việc phê duyệt giá vật liệu đến hiện trường xây lắp để lập đơn giá dịch vụ công ích đô thị của tỉnh Thái Nguyên; Quyết định 12/2009/QĐ-UBND ngày 26/4/2009 về việc ban hành quy định về trách nhiệm quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Quyết định 18/2009/QĐ-UBND ngày 25/6/2009 về việc ban hành hệ số điều chỉnh dự toán do tăng mức lương tối thiểu để quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị địa bàn TP Thái Nguyên; Quyết định 20/2009/QĐ-UBND ngày 02/7/2009 về việc ban hành hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do tăng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Quyết định 16/2010/QĐ-UBND ngày 13/07/2010 quy định hệ số điều chỉnh dự toán do tăng mức lương tối thiểu vùng để quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn TP Thái Nguyên.

NTV

Các bài đã đăng: