10:34 | 11/08/2017

Thái Nguyên: Sẽ xử lý dứt điểm dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ khách sạn Hồng Hưng?

(Xây dựng) - Trong một thông báo mới phát đi ngày 4/8 Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc đã yêu cầu các ngành chức năng sớm xử lý dứt điểm dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ khách sạn Hồng Hưng tại TP Thái Nguyên.


Văn bản tự phê bình của UBND tỉnh Thái Nguyên

Như Báo điện tử Xây dựng đã phản ánh, Cty TNHH Hồng Hưng đã được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận đầu tư số 17 121 000 036 ngày 4/6/2012 để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ khách sạn Hồng Hưng tại phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên.

Vị trí thực hiện Dự án phù hợp với các quy hoạch được phê duyệt, được cấp chứng chỉ quy hoạch số 09/CCQH ngày 28/3/2013, được UBND tỉnh Thái Nguyên ra Quyết định giao đất số 1699/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 với diện tích là 1.228m², ngày 3/6/2014 Sở Tài chính có Quyết định số 150/QĐ-STC quyết định về việc quy định đơn giá thuê đất của Cty TNHH Hồng Hưng.

Cty TNHH Hồng Hưng đã hoàn tất các thủ tục hành chính, chuẩn bị đầy đủ kinh phí, đã thanh toán, bồi thường đầy đủ tiền GPMB, tiền thuê đất các năm 2013, 2014, 2015, thực hiện kế hoạch triển khai xây dựng: Hợp đồng với các đơn vị thiết kế, thi công cung cấp vật tư, lựa chọn nhà thầu... và đã làm lễ khởi công xây dựng.

Tuy nhiên, dự án đã không thể triển khai do cửa hàng bán xe máy HONDA trên diện tích 240m² đất nằm trong đất dự án không chịu di dời, trả lại mặt bằng sạch cho Cty (mặc dù đơn vị sử dụng đất là Cty TNHH MTV khai thác thủy lợi đã trả lại cho Nhà nước, đã nhận đầy đủ tiền đền bù GPMB của Cty TNHH Hồng Hưng theo quyết định phê duyệt của UBND TP Thái Nguyên và bàn giao mặt bằng, mốc giới cụ thể).

Ngày 19/2/2014, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đã ban hành văn bản số 282/UBND-TH về GPMB cửa hàng xe máy HONDA, bàn giao để thực hiện dự án. Chưa kịp thực hiện văn bản 282/UBND-TH, thì ngày 10/3/2014 UBND tỉnh Thái Nguyên lại có Văn bản số 451/UBND-TH về việc dừng thực hiện Văn bản số 282/UBND-TH để chờ ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy theo Thông báo số 984-TB/TU với nội dung giữ nguyên hiện trạng diện tích đất dự án vì lý do an ninh chính trị.

Ngày 9/9/2014, UBND tỉnh Thái Nguyên có công văn số 2390/UBND-NC về việc thực hiện thông báo số 984-TB/TU gửi Tỉnh ủy Thái Nguyên khẳng định trình tự thủ tục đối với dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ khách sạn Hồng Hưng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trong khi chờ đợi câu trả lời dự án vẫn phải dừng, các kế hoạch thi công, cũng như dự toán, chi phí vật liệu xây dựng đều phải hủy bỏ vì không phù hợp thời điểm. Phải bồi thường cho các hợp đồng hợp đồng hợp tác, các nhà thầu, Ban quản lý dự án, công nhân không có việc làm, khiến Cty TNHH Hồng Hưng thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Trong khi đó đại lý xe máy HONDA đã hết thời hạn hợp đồng, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã có báo cáo số 82/BC-STNMT ngày 26/6/2015 gửi UBND tỉnh, khẳng định "cửa hàng bán xe máy xin nộp tiền sử dụng để thuê đất là không có cơ sở" vẫn ngang nhiên kinh doanh đến nay.

Ngày 28/8/2015, Tỉnh ủy Thái Nguyên ra thông báo số 1964-TB/TU kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về dự án đầu tư Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn Hồng Hưng tại phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên với nội dung: "Giao cho UBND tỉnh Thái Nguyên ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ khách sạn Hồng Hưng và các văn bản liên quan, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng xác định rõ các chi phí hợp pháp của Cty Hồng Hưng với dự án, cho Cty thoái vốn do không thực hiện dự án và báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 30/9/2015".

Trước Thông báo bất ngờ nêu trên, Cty TNHH Hồng Hưng đã liên tục có đơn gửi các cấp, ngành đề nghị xem xét và có câu trả lời thỏa đáng về lý do thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dù trước đó đã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho phép và khẳng định đúng trình tự, đúng pháp luật.

Sau nhiều lần có văn bản yêu cầu báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại của Cty TNHH Hồng Hưng, ngày 6/7/2017 Văn phòng Chính phủ tiếp tục có Văn bản số 7021/VPCP-V1 gửi UBND tỉnh Thái Nguyên truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc “báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả giải quyết trước ngày 15/8/2017, trong đó nêu rõ nội dung liên quan đến an ninh, chính trị dẫn đến việc chậm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”.


Văn bản của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình.

Được biết, trước đó ngày 8/6/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Văn bản số 2220/UBND-TH gửi Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ “tự phê bình, nhận trách nhiệm và nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc chậm trễ việc thực hiện giải quyết khiếu nại của Cty TNHH Hồng Hưng theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã giao tại các văn bản của Văn phòng Chính phủ: số 9668/VPCP-V.1 ngày 19/11/2015, số 2073/VPCP-V.1 ngày 29/3/2016, số 4977/VPCP-V.1 ngày 21/6/2016”.

Dư luận hy vọng, câu trả lời chính thức lần này đối với dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ khách sạn Hồng Hưng sẽ giải tỏa được nhiều thắc mắc về những việc làm có động cơ không rõ ràng và những ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh Thái Nguyên cũng như lòng tin của doanh nghiệp, lòng tin của người dân đối với Đảng, pháp luật và Nhà nước.

Thái Nguyên Nhân

Các bài đã đăng: